Вход

Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների վարչություն​

Վարչության Տնօրեն
Նուրախմետով Երժան Սագիմբաևիչ

Տեղակալ
Արսենյան Արամ Արագեղեցիկի
Ասաուլ Մաքսիմ Անատոլևիչ
Նեգրեյ Սերգեյ Վիկտորովիչ

Վարչության կառուցվածքը

   Ավտոմոբիլային տրանսպորտի բաժին

   Երկաթուղային տրանսպորտի բաժին

   Оդային և ջրային տրանսպորտի բաժին

   Բնական մենաշնորհների բաժին

   Տրանսպորտային քաղաքականության բաժին

   Ենթակառուցվածքի բաժին​

​​​​

Որոշումներ "Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքի վարչություն" թեմայով

 • 31 Խորհուրդ № 31 25.12.2018
 • 30 Խորհուրդ № 30 25.12.2018
 • 29 Խորհուրդ № 29 25.12.2018
 • 24 Խորհուրդ № 24 30.10.2018
 • 108 Որոշում № 108 09.07.2018
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են