Вход

Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման վարչություն

Վարչության տնօրեն
Ջոլդիբաևա Գալիյա Տագիբերդիևնա

Տեղակալներ
Իսաբաևա Զինա Բեկկելդիևնա
Մայիլյան Գնել Սուրենի

Վարչության կառուցվածքը

   Ձեռնարկատիրության, ծառայությունների և ներդրումների բաժին

   Ձեռնարկատիրության փաստաբանության բաժին

   Մտավոր սեփականության իրավական պահպանության բաժին

   Մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանության բաժին

​​​​

Որոշումներ "Ձեռնարկատիրության զարգացման վարչություն" թեմայով

 • 148 Որոշում № 148 02.09.2019
 • 15 Որոշում № 15 29.01.2019
 • 17 Կարգադրություն № 17 22.01.2019
 • 16 Կարգադրություն № 16 22.01.2019
 • 174 Որոշում № 174 30.10.2018
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Բազային նորմատիվային փաստաթղթեր