Вход
Ընթացիկ աշխատանք
Ընթացիկ աշխատանք​

 
ՄՏՏ անդամ պետությունների ֆինանսական շուկաներում գործունեության իրականացման պահանջների մասին համաձայնության հայեցակարգը
​Բանկային և ապահովագրության ոլորտում և արժեթղթերի շուկայում տեղեկատվության, այդ թվում նաև գաղտնի տեղեկատվության փոխանակման մասին Համաձայնագրի հայեցակարգը
շուկաների Խորհրդատվական կոմիտեի 1-ին հանդիպման արձանագրությունը
շուկաների Խորհրդատվական կոմիտեի 2-րդ հանդիպման արձանագրությունը​​
շուկաների Խորհրդատվական կոմիտեի 2-րդ հանդիպման տեսաարձանագրությունը 
շուկաների Խորհրդատվական կոմիտեի 3-րդ հանդիպման օրակարգը
շուկաների Խորհրդատվական կոմիտեի 3-րդ հանդիպման արձանագրությունը
շուկաների Խորհրդատվական կոմիտեի 4-րդ հանդիպման օրակարգը
շուկաների Խորհրդատվական կոմիտեի 4-րդ հանդիպման արձանագրությունը
շուկաների Խորհրդատվական կոմիտեի 5-րդ հանդիպման օրակարգը
շուկաների Խորհրդատվական կոմիտեի 5-րդ հանդիպման արձանագրությունը