Вход
Նորմատիվ-իրավական հսկում
Նորմատիվ-իրավական հսկում


2010 թ. դեկտեմբերի 9-ին կնքված Համաձայնագիր ֆինանսական շուկաներում պայմանների ստեղծման մասին` ապահովելու համար կապիտալի ազատ տեղաշարժը ​
Ծառայությունների առևտրի և ՄՏՏ անդամ պետություններում ներդրումների մասին Պայմանագիր  (հավելվածներ:IIIIIIIV և  V); կնքված 2010 թ. դեկտեմբերի 9-ին  
ԵՏՀ Կոլեգիայի 2012 թ. հոկտեմբերի 25-ի №199 որոշումը` ֆինանսական շուկաների գծով Խորհրդատվական կոմիտե ստեղծելու մասին
ԵՏՀ Կոլեգիայի 2013 թ. մայիսի 14-ի №110 որոշումը` «Ֆինանսական շուկաների գծով Խորհրդատվական կոմիտեի կազմում փոփոխություններ կատարելու մասին»​
ԵՏՀ Կոլեգիայի 2013 թ. հուլիսի 9-ի №153 որոշումը` «Ֆինանսական շուկաների գծով Խորհրդատվական կոմիտեի կազմում փոփոխություններ կատարելու մասին»
ԵՏՀ Կոլեգիայի 2013 թ. սեպտեմբերի 17-ի №195 որոշումը` «Ֆինանսական շուկաների գծով Խորհրդատվական կոմիտեի կազմում փոփոխություններ կատարելու մասին»