Вход
EECԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովիԳործունեությունՏնտեսություն և ֆինանսական քաղաքականությունՖինանսական քաղաքականության բաժինДенежно-кредитная и валютная политикаՊետական մարմինների, միջազգային ֆինանսական հաստատությունների և ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների պաշտոնական կայքէջերը
Պետական մարմինների, միջազգային ֆինանսական հաստատությունների և ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների պաշտոնական կայքէջերը

Պետական մարմինների, միջազգային ֆինանսական հաստատությունների և ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների պաշտոնական կայքէջերը

 


Национальный Банк Республики Беларусь - http://www.nbrb.by/

Национальный Банк Республики Казахстан - http://www.nationalbank.kz/

Центральный Банк Российской Федерации - http://www.cbr.ru/

Министерство финансов Республики Беларусь - http://www.minfin.gov.by/

Министерство финансов Республики Казахстан - http://www.minfin.gov.kz/

Министерство финансов Российской Федерации - http://www.minfin.ru/

Ассоциация Белорусских Банков - http://abbanks.by/

Ассоциация Банков Республики Казахстан - http://www.kba.kz/

Ассоциация Российских Банков - http://arb.ru/

Ассоциация региональных Банков России - http://www.asros.ru/ru/

Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц РБ - http://www.adc.by/

Агентство по страхованию вкладов РФ - http://www.asv.org.ru/

Евразийский Банк Развития - http://www.eabr.ru/

Европейский Банк реконструкции и развития - http://www.ebrd.com/

Межгосударственный Банк - http://www.isbnk.org/

Международный валютный фонд - http://www.imf.org/

Представительство МВФ в Республике Беларусь - http://www.imf.org/external/country/BLR/rr/rus/index.htm

Представительство МВФ в Российской Федерации - http://www.imf.org/external/country/rus/rr/rus/index.htm

Группа Всемирного Банка - http://www.worldbank.org/

Базельский комитет по банковскому надзору - http://www.bis.org/

Группа двадцати G20 - http://ru.g20russia.ru/

Москва-международный финансовый центр - http://mfc-moscow.com/