Вход

Ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար)

"Ինտեգրում և մակրոէկոնոմիկա" թեմայով որոշումներ

  • 112 Կարգադրություն № 112 08.09.2020
  • 92 Որոշում № 92 28.07.2020
  • 12 Կարգադրություն № 12 17.07.2020
  • 86 Կարգադրություն № 86 30.06.2020
  • 52 Որոշում № 52 27.05.2020
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Բազային նորմատիվային փաստաթղթեր

  • ոչ մի տեղեկություն