Вход

Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն

Վարչության տնօրեն
Ջապարկուլովը Ասկար Աբդիսատարովիչ

Փոխտնօրեն
Ուռուստեմով Սեյիլբեկ Ասանբեկովիչ​

Վարչության կառուցվածք

   ОՀամաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականության վարման ժամանակ համագործակցության բաժին

   Մեթոդաբանության և վերլուծության բաժին

   Տնտեսական քաղաքականության ռազմավարությունների բաժին

   Նպատակային ծրագրերի, նախագծերի և գիտատեխնիկական զարգացման բաժին​

​​​​​​​​

Որոշումներ «Մակրոտնտեսական քաղաքականության բաժին» թեմայով

 • 21 Կարգադրություն № 21 01.10.2020
 • 126 Կարգադրություն № 126 22.09.2020
 • 112 Կարգադրություն № 112 08.09.2020
 • 92 Որոշում № 92 28.07.2020
 • 12 Կարգադրություն № 12 17.07.2020
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են