Вход

Վիճակագրության վարչություն

Վարչության տնօրեն
Բայժումանով Ջանբուլատ Բայժումանովիչ

Տեղակալներ
Բորուշկո Ելենա Վասիլևնա
​Դոլգոպոլով Պյոտր Իվանովիչ
Շոկամանով Յուրի Կամիրովիչ

Վարչության կառուցվածքը

   Տնտեսական վիճակագրության և ամփոփ աշխատանքների բաժին

   Ոլորտային և սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակագրության բաժին

   Արտաքին և փոխադարձ առևտրի վիճակագրության բաժին

   Ֆինանսական վիճակագրության բաժին

​​​​​​​​​

Թեմային վերաբերող վերջին որոշումները

 • 128 Որոշում № 128 31.07.2019
 • 108 Կարգադրություն № 108 02.07.2019
 • 35 Որոշում № 35 19.03.2019
 • 29 Կարգադրություն № 29 19.02.2019
 • 1 Կարգադրություն № 1 01.02.2019
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են