Вход
EECԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովիԳործունեությունԱրդյունաբերություն և գյուղարդյունաբերական կոմպլեքս

ԵՏՀ տնտեսության և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար

Որոշումներ "Արդյունաբերության և ագրո-արդյունաբերական համալիր" թեմայով

  • 99 Կարգադրություն № 99 18.06.2019
  • 16 Խորհուրդ № 16 11.06.2019
  • 90 Կարգադրություն № 90 21.05.2019
  • 2 Որոշում № 2 30.04.2019
  • 11 Խորհուրդ № 11 19.03.2019
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Հիմնարար կանոնակարգող փաստաթղթեր

  • ոչ մի տեղեկություն