Вход
EECԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովիԳործունեությունԱրդյունաբերություն և գյուղարդյունաբերական կոմպլեքս

ԵՏՀ տնտեսության և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար

 

Որոշումներ "Արդյունաբերության և ագրո-արդյունաբերական համալիր" թեմայով

  • 19 Խորհուրդ № 19 18.09.2018
  • 18 Խորհուրդ № 18 18.09.2018
  • 135 Կարգադրություն № 135 28.08.2018
  • 125 Կարգադրություն № 125 31.07.2018
  • 100 Կարգադրություն № 100 29.05.2018
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Հիմնարար կանոնակարգող փաստաթղթեր

  • ոչ մի տեղեկություն