Вход
EECԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովիԳործունեությունԱրդյունաբերություն և գյուղարդյունաբերական կոմպլեքս

ԵՏՀ տնտեսության և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար

Որոշումներ "Արդյունաբերության և ագրո-արդյունաբերական համալիր" թեմայով

  • 2 Որոշում № 2 30.04.2019
  • 14 Որոշում № 14 18.01.2019
  • 6 Կարգադրություն № 6 18.01.2019
  • 6 Կարգադրություն № 6 15.01.2019
  • 191 Կարգադրություն № 191 11.12.2018
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Հիմնարար կանոնակարգող փաստաթղթեր

  • ոչ մի տեղեկություն