Вход
EECԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովիԳործունեությունԱրդյունաբերություն և գյուղարդյունաբերական կոմպլեքս

ԵՏՀ տնտեսության և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար

 

Որոշումներ "Արդյունաբերության և ագրո-արդյունաբերական համալիր" թեմայով

  • 5 Որոշում № 5 27.11.2018
  • 23 Կարգադրություն № 23 27.11.2018
  • 88 Որոշում № 88 01.11.2018
  • 166 Կարգադրություն № 166 30.10.2018
  • 165 Կարգադրություն № 165 30.10.2018
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Հիմնարար կանոնակարգող փաստաթղթեր

  • ոչ մի տեղեկություն