Вход
EECԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովիԳործունեությունՄաքսային համագործակցությունДепартаментՖիզիկական անձանց կողմից կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) դրամական գործիքների տեղափոխում
Перемещение физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов