Вход
EECԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովիԳործունեությունԱռևտուրՄաքսային-սակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման բաժինПодкомитет по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и защитным мерам
Մաքսա-սակագնային, ոչ սակագնային կարգավորման և պաշտպանական միջոցների ենթակոմիտեն