Вход

 

Ներքին շուկայի պաշտպանության վարչություն​

Վարչության Տնօրեն
Իլիչով Վլադիմիր Եվգենևիչ

Տեղակալ
Զախարով Անդրեյ Վլադիմիրովիչ
Բակիտբեկկիզի Դարյա

Վարչության կառուցվածքը

   Ներմուծման վերլուծության բաժին

   Վնասի սահմանման բաժին

   Մեթոդաբանության բաժին

   Պաշտպանական միջոցների վերաբերյալ վեճերի ուղեկցման բաժին

​​​​​​​​​​​​​
 

 Պաշտոնական ծանուցումներ

 

Որոշումներ "Ներքին շուկայի պաշտպանության վարչություն" թեմայով

 • 43 Որոշում № 43 26.03.2019
 • 200 Որոշում № 200 11.12.2018
 • 188 Որոշում № 188 20.11.2018
 • 156 Որոշում № 156 25.09.2018
 • 139 Որոշում № 139 21.08.2018
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Հիմնարար կանոնակարգող փաստաթղթեր