Вход
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի ութերորդ նիստը

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի ութերորդ նիստը

Օրակարգի նախագիծը.

1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի՝ «Բժշկական ապրանքների կենսաբանական գործողության գնահատման նպատակով հետազոտությունների (փորձաքննությունների) անցկացման կանոնները հաստատելու մասին» որոշման նախագծի մասին:

2. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազոր մարմինների կողմից մարդկանց կյանքի և (կամ) առողջության համար վտանգ ներկայացնող, անորակ, կոնտրաֆակտ կամ կեղծված բժշկական ապրանքների կիրառությունը դադարեցնելու կամ արգելելու և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքում դրանք շրջանառությունից հանելու միջոցների կիրառման կարգը հաստատելու մասին» որոշման նախագծի մասին:

3. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի «Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի 2012 թ. հունիսի 20-ի № 48 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագծի մասին:

4. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի՝ «Միջազգային և տարածաշրջանային (միջպետական) չափորոշիչների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) չափորոշիչների ցանկերի, որոնց կիրառման արդյունքում կամավոր հիմունքներով ապահովվում է Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների պահպանումը, և Միջազգային և տարածաշրջանային (միջպետական) չափորոշիչների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ հետազոտությունների (փորձաքննություների) և չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի կիրառման  ու կատարման և տեխնիկական կարգավորման օբյեկտների համապատասխանության գնահատման իրականացման համար անհրաժեշտ նմուշների ընտրության կանոններ պարունակող ազգային (պետական) չափորոշիչների ցանկերը մշակելու և հաստատելու կարգի մասին» որոշման նախագծի մասին:

1-4 հարցերով զեկուցող՝ Կորեշկով Վալերի Նիկոլաևիչ

5. Ուկրաինական ծագում ունեցող և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծվող ֆեռոսիլիկոմանգանի նկատմամբ հակագնագցման տուրքի ներդրման միջոցով հակագնագցման միջոց կիրառելու մասին:

6. Որոշ արևադարձային տեսակների բնափայտից փայտանյութերի առանձին տեսակների նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության Միասնական մաքսային սակագնի ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափ սահմանելու մասին:

7. Ավելի քան 5000 կՎտ, բայց 50 000 կՎտ-ից  ոչ ավելի հզորությամբ գազային տուրբինների մասերի նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության Միասնական մաքսային սակագնի ներմուծման մաքսատուրքի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին:

5-7 հարցերով զեկուցող՝ Նիկիշինա Վերոնիկա Օլեգովնա

8. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և Միացյալ ազգերի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության միջև 2013 թվականի նոյեմբերի 12-ի Փոխըմռնման հուշագրի շրջանակներում 2015-2018 թվականների միջոցառումների ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին:

Զեկուցող՝ Սիդորսկի Սերգեյ Սերգեևիչ