Вход
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի քսանյոթերորդ նիստը

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի քսանյոթերորդ նիստը

Օրակարգի նախագիծը.
 

1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի՝ «2015-2016 թթ.Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մակրոտնտեսականքաղաքականության հիմնականկողմնորոշիչների իրականացման միջոցառումների ցանկի մասին» կարգադրության նախագծի մասին:

Զեկուցող՝ Վալովայա Տատյանա Դմիտրիևնա

2. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի՝ «Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում կամ ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգում ներառված օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված (ստացված) ապրանքը որպես Եվրասիական տնտեսական միության ապրանք ճանաչելու համար բավարար պայմանների, արտադրական և տեխնոլոգիական գործողությունների ցանկի հաստատման մասին» Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի որոշման նախագծի լրամշակման մոտեցումների մասին» կարգադրության նախագծի մասին:

3. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի՝ «2010 թվականի հունիսի 18-ի Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման ապրանքների տեղաշարժման կարգի և դրանց թողարկման հետ կապված մաքսային գործողությունների իրականացման մասին համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունների նախագծերի մասին» կարգադրության նախագծի մասին:

4. Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի մասին, որոնք կանոնակարգում են տեղեկատվական փոխգործակցությունը՝ «Մաքսային ներկայացուցիչների ընդհանուր գրանցամատյանի ձևավորում, վարում և օգտագործում» ընդհանուր գործընթացըարտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրացված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրականացնելիս:

5. Եվրասիական տնտեսական միությանԱրտաքին տնտեսական գործունեությանմիասնական ապրանքային անվանացանկով մասնագիտական մոնտաժային փրփուրի համար նախատեսված ատրճանակի դասակարգման մասին:

6. Եվրասիական տնտեսական միությանԱրտաքին տնտեսական գործունեությանմիասնական ապրանքային անվանացանկովհեմոդիալիզի համար նախատեսվածառանձին ջրային լուծույթներիդասակարգման մասին:

7. Ապրանքների մաքսային արժեքը հետաձգված կարգով որոշելու ընթացակարգի կիրառման կարգը հաստատելու մասին.

8. Եվրասիական տնտեսական միության Մաքսային օրենսգրքի նախագծի շուրջ տարվող աշխատանքի ընթացքի մասին:

9. Մաքսային միության Հանձնաժողովի մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին:

2-9 հարցերով զեկուցող՝ Գոշին Վլադիմիր Անատոլևիչ

10. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի՝ «Բույսերի կարանտինի կետերի (բուսասանիտարական վերահսկիչ կետերի) նյութատեխնիկական համալրման և կահավորման նկատմամբ պահանջների հաստատման և Մաքսային միության արտաքին սահմանի անցակետերում իրականացվող սահմանային, մաքսային, սանիտարական-կարանտինային, անասնաբուժական, կարանտինային բուսասանիտարական և տրանսպորտային վերահսկողության կազմակերպման համար անհրաժեշտ շենքերի, տարածքների և կառույցների կահավորման ու նյութատեխնիկական համալրման նկատմամբ ընդհանուր տիպային պահանջներում փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագծի մասին:

11. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի՝ «Այն արտադրանքի միասնական ցանկի ձևավորման ու վարման կարգի մասին, որի նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում սահմանվում են պարտադիր պահանջներ» որոշման նախագծի մասին:

12. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի՝ «Եվրասիական տնտեսական միության կարանտինային օբյեկտների միասնական ցանկի հաստատման մասին» որոշման նախագծի մասին:

13. Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանությունը հաստատող՝ արտադրանքի պետական գրանցման մասին վկայականի միասնական գրանցամատյանի ձևավորման ու վարման կարգը հաստատելու մասին:.

14. Եվրասիական տնտեսական միությանտեխնիկական կանոնակարգերիպահանջներին համապատասխանությունըհաստատող՝ արտադրանքի պետականգրանցման վկայականի միասնական ձևի ևԵվրասիական տնտեսական միությանտեխնիկական կանոնակարգերիպահանջներին համապատասխանությունըհաստատող՝ արտադրանքի պետականգրանցման վկայականի ձևակերպմանկանոնների հաստատման մասին:

15. «Յուղաճարպային արտադրանքիտեխնիկական կանոնակարգը» (ՄՄ ՏԿ024/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի փոփոխությունները գործարկելու կարգի մասին:

16. Սանիտարական-համաճարակաբանական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա ապրանքների նկատմամբ Միասնական սանիտարական-համաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջների 2-րդ գլխի 22-րդ բաժնում փոփոխությունների կատարելու մասին:

17. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի 2013 թվականի դեկտեմբերի 10-ի № 290 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:

10-17 հարցերով զեկուցող՝ Կորեշկով Վալերի Նիկոլաևիչ

18. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանվող ապրանքների ծագումը հաստատող ներդաշնակեցված համակարգի մասին համաձայնագրի նախագծի մասին» որոշման նախագծի կարգավորող ազդեցության գնահատումն անցկացնելու անհրաժեշտության մասին:

Զեկուցող՝ Սուլեյմենով Տիմուր Մուրատովիչ