Вход
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի 20-րդ նիստը

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի 20-րդ նիստը

Օրակարգի նախագիծը.

1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի 2013թ. մարտի 12-ի № 40 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ

Զեկուցող՝ Ալդաբերգենով Նուրլան Շադիբեկովիչ

2. Մաքսային փաստաթղթերի էլեկտրոնային կրկնօրինակների կառուցվածքների և ձևաչափերի նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու վերբերյալ

Զեկուցող՝ Գոշին Ալեքսանդր Նիկոլաևիչ

3. Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության,
օպտիմազացման, ներդաշնակեցման և նկարագրության մեթոդակարգի վերաբերյալ:

Զեկուցող՝ Խոտկո Ալեքսանդր Նիկոլաևիչ​