Вход
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի քսանմեկերորդ նիստը

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի քսանմեկերորդ նիստը

Օրակարգի նախագիծը.

1.Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի` «Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում սահմանափակ տարածման (գաղտնի կամ ծառայողական օգտագործման) փաստաթղթերի հետ աշխատանքի կարգի 3-րդ կետում փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագծի մասին:

2.Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով խորհրդիի` «Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Ղրղզստանի Հանրապետության մասնակցության հետ կապված որոշ հարցերի մասին» որոշման նախագծի մասին:

3.Առանձին ապրանքատեսակների նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության Միասնական մաքսային սակագնի ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափեր հաստատելու մասին:

4.Ուկրաինական ծագում ունեցող և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներկրվող պողպատե խողովակների առանձին տեսակների նկատմամբ հակագնագցային միջոցի գործողությունը երկարաձգելու և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 2015 թվականի հոկտեմբերի 6-ի №133 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:

5.Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի 2016-2018 թվականների համագործակցության վերաբերյալ միջոցառումների ծրագրի նախագծին հավանություն տալու մասին։

1-5 հարցերով զեկուցող` Նիկիշինա Վերոնիկա Օլեգովնա

6.Ապրանքների այն ցանկը հաստատելու մասին, որի նկատմամբ մաքսային հայտարարագրի ներկայացումն ուղեկցվում է Մաքսային միության` «Ծխախոտային արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգ» (ՄՄ ՄՕ 035/2014) տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանության մասին փաստաթղթի ներկայացմամբ:

Զեկուցող` Կորեշկով Վալերի Նիկոլաևիչ

7.Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում բնական մենաշնորհաների սուբյեկտների ծառայությունների նկատմամբ, ներառյալ գնագոյացման և սակագնային քաղաքականության ոլորտում (Եվրասիական տնտեսական միության մասին 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի № 21 հավելված) մուտք ապահովելու մասին արձանագրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրության նախագածի մասին։

Զեկուցող` Իբրաև Դանիլ Տուրսունբեկովիչ

Կոլեգիայի 2016 թվականի մայիսի 24-ի նիստից տեղափոխված հարցեր

8.Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի` «Եվրասիական տնտեսական միության Մաքսային օրենսգրքի մասին պայմանագրի նախագծի մշակման մասին» կարգադրության նախագծի մասին:

9.Ապրանքների հայտարարագրի լրացման կարգի մասին հրահանգի № 2 հավելվածում փոփոխություններ կատարելու մասին:

8-9 հարցերով զեկուցող` Կադիրկուլով Մուկայ Ասանովիչ

10.Համաձայենցված մակրոտնտեսական քաղաքականություն անցկացնելու նպատակով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի միջև տեղեկատվության փոխանակման կարգի մասին:

Զեկուցող` Վալովայա Տատյանա Դմիտրիևնա

11.Միջպետական չափորոշիչների մշակման (փոփոխություններ կատարելու, վերանայման), որոնց կիրառման արդյունքում կամավոր հիմունքներով ապահովվում է Մաքսային միության «Կաթի ու կաթնամթերքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՄՕ 033/2013) տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումը, ինչպես այն Չափորոշիչների ցանկի, որոնք ներառում են հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների այն կանոններն ու մեթոդները, այդ թվում նմուշների ընտրության կանոնները, որոնք անհրաժեշտ են Մաքսային միության «Կաթի ու կաթնամթերքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՄՕ 033/2013) տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները կիրառելու և կատարելու, տեխնիկական կարգավորման օբյեկտների համապատասխանության գնահատումը իրականացնելու համար:


12.Մաքսային միության Հանձնաժողովի 2011 թվականի հուլիսի 15-ի № 710 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:


13.Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի 2014 թվականի մայիսի 26-ի № 76 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:


14.11-13 հարցերով զեկուցող` Կորեշկով Վալերի Նիկոլաևիչ


15.Տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական անվտանգության հարցերով Խորհրդատվական կոմիտեի կազմի մասին։

14-15 հարցերով զեկուցող` Մինասյան Կարինե Աղասի

2016 թվականի մայիսի 10-ին Կոլեգիայի նիստից տեղափոխված հարցեր

16.Մաքսային միության Հանձնաժողովի 2010 թվականի սեպտեմբերի 20-ի № 378 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին։

17.Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի մասին, որոնք կանոնակարգում են տեղեկատվական փոխգործակցությունը՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների միջև Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքի սահմաններից ապրանքների փաստացի դուրս բերման վերահսկողության և հաստատման գործընթացում» ընդհանուր գործընթացը արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրացված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրականացնելիս:

18.Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի` «Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «միասնական պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման միջոցառումների ծրագրի կատարման 2016 թվականի մանրամասն ծրագրի մասին» որոշման նախագծի մասին:

16-18 հարցերով զեկուցող` Կադիրկուլով Մուկայ Ասանովիչ

2016 թվականի մայիսի 17-ին Հանձնաժողովի Կոլեգիայի նիստից տեղափոխված հարցեր

19.Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի` «Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի` «Եվրասիական տնտեսական միության տեղեկատվության ծածկագրային պաշտպանության միջոցների համատեղ մշակման նախագծի իրագործման մասին» կարգադրության նախագծի մասին» որոշման նախագծի մասին:

20.Երրորդ երկրների լիազորված հավատարմատարների փոխգործակցության համար օգտագործվող ծածկագրային չափորոշիչների մասին:

21.Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգում տվյալների փոխանցման ուղիների պաշտպանության համար օգտագործվող ծածկագրային չափորոշիչների մասին:

19-21 հարցերով զեկուցող` Մինասյան Կարինե Աղասի

22.Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի՝ «Անասնաբուժական վերահսկողության (հսկողության) ենթակա ապրանքների միասնական ցանկում փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագծի մասին:

23.Անասնաբուժական վերահսկողության (հսկողության) ենթակա ապրանքների նկատմամբ ներկայացվող միասնական անասնաբուժական (անասնաբուժական-սանիտարական) պահանջներում փոփոխություններ կատարելու մասին:

24.Որպես չափումների ռեֆերենտային մեթոդիկա (մեթոդ) ընդունվող չափումների մեթոդիկայի (մեթոդի) վկայագրման կարգը հաստատելու մասին:

22-24 հարցերով զեկուցող՝ Կորեշկով Վալերի Նիկոլաևիչ

25.Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի` «Արժութային իրավահարաբերությունների կարգավորման համաձայնեցված մոտեցումների մասին համաձայնագրի նախագծի և ազատականացման միջոցներ ընդունելու մասին»:

Զեկուցող`Սուլեյմենով Տիմուր Մուրատովիչ

26.Մաքսային միության 2010 թվականի հունիսի 18-ի № 288 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին։

Զեկուցող`Կադիրկուլով Մուկայ Ասանովիչ

27.Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի № 30.որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի մի շարք որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:

2016 թվականի մարտի 1-ին Կոլեգիայի նիստից տեղափոխված հարց

28.Ուկրաինական ծագում ունեցող և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներկրվող երկասիլիկանմանգանի նկատմամբ հակագնագցային մաքսատուրք ներդնելու միջոցով հակագնագցային միջոց կիրառելու մասին:

27-28 հարցերով զեկուցող` Նիկիշինա Վերոնիկա Օլեգովնա