Вход
ԵԱՏՄ-ում կզրոյացվեն մաքսատուրքերը ապրանքների առանձին տեսակների համար

ԵԱՏՄ-ում կզրոյացվեն մաքսատուրքերը ապրանքների առանձին տեսակների համար

14.06.2018

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) Խորհրդի նիստին հունիսի 14-ին ընդունվել են որոշումներ` կապված առևտրի համագործակցության, դեղամիջոցների և բժշկական ապրանքների շրջանառության, մրցակցության ոլորտների հետ:
 
Որոշում է ընդունվել առանձնացնել ակնոցների ոսպնյակների համար պլաստմասե կիսահումքերի առանձին տեսակները Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկի (ԱՏԳ ԱԱ) առանձին դիրքում և սահմանել դրանց համար ներմուծման մաքսատուրքի զրոյական դրույքաչափ: Զրոյացվել է ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափը նաև տակաշորերի արտադրության համար սուպերաբսորբենտների նկատմամբ:
 
ԵՏՀ Խորհուրդը հաստատել է զարգացող և ամենաքիչ զարգացած երկրներից ապրանքների ծագման որոշման կանոնները, հանձնարարել է ստեղծել ԵԱՏՄ-ում պատշաճ լաբորատոր գործունեության համակարգի (GLP) ձևավորման և զարգացման հարցերով աշխատանքային խումբ և հաստատել դրա կազմը, լրացումներ է կատարել ԵԱՏՄ-ում բժշկական նպատակներով կիրառման համար դեղամիջոցների գրանցման և փորձաքննության կանոններում:
 
ԵՏՀ Խորհրդի նիստն առաջին անգամ անցկացվել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահի առաջին տեղակալ` ՌԴ ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովի նախագահությամբ: Միջոցառմանը մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Բելառուսի Հանրապետության վարչապետի առաջին տեղակալ Վասիլի Մատյուշևսկին, Ղազախստանի Հանրապետության վարչապետի առաջին տեղակալ Ասկար Մամինը, Ղրղզստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Ժենիշ Ռազակովը, ԵՏՀ Կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը:
 
ԵՏՀ Խորհուրդը հաստատել է զարգացող և ամենաքիչ զարգացած երկրներից ապրանքների ծագման որոշման կանոնները: Դրանք կիրառվելու են ԵԱՏՄ ապրանքներ ներմուծելիս, որոնց նկատմամբ տրամադրվում են սակագնային առանձնաշնորհումներ: Համապատասխան ապրանքները ներառվել են ԵՏՀ Խորհդրի կողմից հաստատված ցանկում: Ապրանքները ճանաչվում են օգտագործող երկրի ծագում ունեցող, եթե ամբողջությամբ ստացվել կամ արտադրվել են երկրում կամ ենթարկվել են բավականաչափ մշակման: Ամբողջությամբ ստացված կամ արտադրված են ճանաչվում բնական ռեսուրսները, բուսական ծագման արտադրանքը, որը աճեցվել և (կամ) հավաքվել է երկրում, կենդանի կենդանիները, որոնք ծնվել կամ աճեցվել են երկրում, որսորդության և ձկնորսության արդյունքում երկրում ստացված արտադրանքը և այլն:
 
Ապրանքը համարվում է երկրում վերամշակված, եթե վերամշակման ընթացքում օգտագործվող այլ ծագման նյութերի արժեքը չի գերազանցում 50%-ը: Լվացումը, մաքրումը, սառեցումը, շշալցումը և երկրում կատարված այլ գործողություններ բավարար չեն, որ այդ երկիրը ճանաչվի որպես արտադրող: Սակագնային նախընտրություններ ստանալու համար ապրանքի ծագումը հաստատվում է ծագման մասին սերտիֆիկատի բնօրինակով կամ, առանձին դեպքերում, ապրանքի ծագման մասին հայտարարագրով:
Որոշում է ընդունվել առանձնացնել ակնոցների ոսպնյակների համար պլաստմասե կիսահումքերի առանձին տեսակները ԵԱՏՄ) արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկի ԱՏԳ ԱԱ) առանձին դիրքում և սահմանել դրանց համար ներմուծման մաքսատուրքի զրոյական դրույքաչափ մինչև 2019 թվականի օգոստոսի 31-ը ներառյալ: Ներկայումս տուրքը կազմում է մաքսային արժեքի 6,5%-ը:
 
Քննարկվող կիսահումքերն իրենցից ներկայացնում են տարբեր կորության ոսպնյակի տեսքով օպտիկականորեն չմշակված պլաստմասե կիսաֆաբրիկատներ: Միջոցը թույլ կտա ակնոցների պլաստմասե ոսպնյակներ արտադրողներին ավելացնել արտադրանքի արտադրության ծավալները և նվազեցնել դրա ինքնարժեքը:
 
Ներմուծման մաքսատուրքի բաժինը պատրաստի արտադրանքի մեկ միավորի ինքնարժեքում կազմում է շուրջ 1,7%:
 
Ներմուծման մաքսատուրքի զրոյական դրույքաչափ նաև կսահմանվի տակաշորերի արտադրության համար սուպերաբսորբենտների նկատմամբ: Միջոցը կգործի 2018 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: ԵԱՏՄ ՄՄՍ ներմուծման մաքսատուրքի գործող դրույքաչափը կազմում է մաքսային արժեքի 6,5%-ը:
 
Ակրիլային պոլիմերներ սուպերաբսորբենտները տակաշորերի և անհատական խնամքի միանգամյա օգտագործման միջոցների արտադրության համար հիմնական հումք են հանդիսանում: Որոշումն ուղղված է մանկական տակաշորեր և անհատական խնամքի միջոցներ արտադրողների աջակցմանը:
 
Ներկայումս ԵԱՏՄ երկներում սուպերաբսորբենտներ չեն արտադրվում: Քննարկվող ապրանքների համար մաքսատուրքը արդեն զրոյացվել է 2016 թվականի մայիսից մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերը ներառյալ: Քննարկվող ապրանքի համար ներմուծման մաքսատուրքի զրոյական նվազեցրած դրույքաչափի գործողության ընթացքում նկատվել է պատրաստի արտադրանքի(տակաշորերի) արտադրության ծավալների աճ:
 
2016-2017 թվականներին ներմուծման գրեթե ամբողջ ծավալը (96%) մատակարարվել է Ռուսաստանի Դաշնություն: Հիմնական ներմուծող երկների շարքում Չինաստանի բաժինը կազմում է ներմուծման ընդհանուր ծավալի 46,7%-ը, Ճապոնիայի բաժինը` 24,5%, Ինդոնեզիայի բաժինը` 17,4%, իսկ Գերմանիայի բաժինը` 9,4%:
 
Եվրասիական տնտեսական միությունում պատշաճ լաբորատոր գործունեության համակարգի զարգացման հայեցակարգի նախագծի պատրաստման նպատակով` պատշաճ լաբորատոր գործունեության սկզբունքներին համապատասխանող Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությանը (ՏՀԶԿ) Հանձնաժողովի Կոլեգիայի ԵՏՀ Խորհրդի կարգադրությամբ հանձնարարվել է ստեղծել ԵԱՏՄ-ում պատշաճ լաբորատոր գործունեության  համակարգի ձևավորման և զարգացման հարցերով աշխատանքային խումբ և հաստատել դրա կազմը: Միության երկները ԵՏՀ-ին կներկայացնեն համապատասխան թեկնածուներին և պատշաճ լաբորատոր գործունեության ազգային համակարգերի վիճակի մասին տեղեկություններ, այդ թվում` ընդունած նորմատիվ ակտերի, այդ ոլորտում կարգավորում իրականացնող իրավասու մարմինների, GLPսկզբուքներին համապատասխանող լաբորատորիաների առկայության կամ դրանց ստեղծման ծրագրերի մասին տվյալները:
 
Պատշաճ լաբորատոր գործունեության համակարգը` պոտենցիալ վտանգավոր նոր քիմիական նյութերի մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը հետազոտող լաբորատորիաներին ներկայացվող պահանջների և կանոնների միջազգային համակարգ է: Եվրոպական շատ երկներում գործող նման համակարգը հաստատում է հետազոտությունների արդյունքների ճշտությունը:
 
GLP համակարգով հետազոտությունները` մարդու վրա դեղերում, կոսմետիկ նյութերում, ագրոքիմիկատներում, կենսաբանական ակտիվ հավելումներում և այլ ապրանքներում պարունակվող քիմիական նյութերի ազդեցության վերաբերյալ նախակլինիկական (այսինք, որոնք անցկացվում են նախքան մարդու կողմից օգտագործելը) լաբորատոր հետազոտություններ են: Այդ բարդ և բարձ տեխնոլոգիական փորձարկումները, որոնց ժամանակ անհրաժեշտ է հետևել շատ պարամետրերին, ինչպես, օրինակ` ստերիլությունը, որոշակի ջերմաստիճանի և խոնավության պահպանումը և այլն:
 
Արդեն իսկ հիմա Միության իրավունքում դեղամիջոցների տեխնիկական կարգավորման և շրջանառության ոլորտում կարգավորված են GLP լաբորատորիաների ստեղծման անհրաժեշտ հարցերը: Ընդ որում, Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության GLP պահանջներով հետազոտությունների արդյունքների փոխադարձ ճանաչման ապահովման համար պայման է հանդիսանում փորձարկման կենտրոնների (լաբորատորիաների) ստուգումների արդյունքների փոխադարձ ճանաչման` այսպես կոչված MRA-ի, մասին երկկողմ կամ բազմակողմ պայմանագրերի առկայությունը:
 
Այսպիսով, ԵԱՏՄ-ում GLP համակարգի զարգացման հայեցակարգի նախապատրաստումը թույլ կտա մշակել ՏՀԶԿ հետ փոխգործակցության համաձայնագրերի կնքման հարցերը` GLP-ով տեղական ապրանքների հետազոտությունների արդյունքների ճանաչման նպատակով:
ԵՏՀ Խորհուրդը նաև լրացումներ է կատարել ԵԱՏՄ-ում բժշկական նպատակներով կիրառման համար դեղամիջոցների գրանցման և փորձաքննության կանոններում:
 
Գրիպի կանխարգելման պատվաստանյութերի վերաբերյալ գրանցման փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու ընթացակարգի միասնական մոտեցումներ են ընդունվել: Այն դեղորայքային պատրաստուկների հատուկ խումբ է, որոնց բաղադրությունը փոխվում է տարին մեկ անգամ, որը կապված է հիվանդության վիրուսի փոփոխականության հետ: Սահմանվում են ընդհանուր պահանջներ գրանցման դոսյեի կազմի, ձևաչափի և ծավալի, դոսյեում փոփոխություններ կատարելու ընթացակարգերի, դրա փորձաքննության, ինչպես նաև գրանցման համար դիմումների քննարկման ժամկետների նկատմամբ:
 
Գրիպի համաճարակները և համավարակությունը կանխարգելելու նպատակով պատվաստանյութերի արտադրությանը և բնակչության պատվաստման իրականացմանը ներկայացվող գործող պահանջները թույլ չեն տալիս այդ դեղերի գրանցման և դրանցում փոփոխություններ կատարելու համար կիրառել 210 օր տևողությամբ ստանդարտ ժամկետը: Այդ պատճառով գրանցման դոսյեում փոփոխություն կատարելու համար սահմանվել է այդ պատվաստանյութերի խմբի գնահատման կրճատած կարգ` կապված գրիպի շտամային բաղադրության փոփոխության հետ: Գրանցման դոսյեում փոփոխություն կատարելու ընթացակարգի կատարման ժամկետը չպետք է գերազանցի 40 օրացուցային օր:
 
Դա հնարավորություն կտա ժամանակին կատարել ամենամյա պատվաստումը և պահպանել միլիոնավոր մարդկանց առողջությունը:
 
Բացի այդ, երկու տարով` մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, երկարացվել է պատշաճ արտադրական փորձի (GMP) պահանջներին արտադրության համապատասխանությունը հաստատող և Միության երկրի իրավասու մարմնի կողմից դեղորայքային պատրաստուկի արտադրողին տրված փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետը: Այս որոշումը պայմանավորված է դեղերի ընդհանուր շուկայի ձևավորման առանձնահատկություններով և թույլ կտա դեղագործական արտադրողներին օգտագործել ազգային սերտիֆիկատները մինչև դրանց վավերականության ժամկետի ավարտը` առանց վաղաժամկետ վերաձևակերպման անհրաժեշտության:
 
Արդյունքում կապահովվի հարթ անցումը պատշաճ արտադրական փորձի պահանջներին արտադրության Միության միասնական փաստաթղթերին համապատասխանությունը հաստատող ազգային փաստաթղթերից, որոնք տրվել են մինչև 2017 թվականը` մինչև 2020 թվականը գործողության ժամկետով:
Մի շարք որոշումներ են ընդունվել մրցակցության ոլորտում:
 
Փոփոխություններ են կատարվել Անդրսահմանային շուկաներում մրցակցության ընդհանուր կանոնների խախտման մասին դիմումների (նյութերի) քննության կարգի մեջ: Ամրագրվել է ԵՏՀ իրավունքը դադարեցնելու դիմումի քննության ընթացքը, եթե դրանում բացակայում է անդրսահմանային շուկաներում մրցակցության ընդհանուր կանոնների խախտման հատկանիշների մասին տեղեկատվությունը:
 
Փոխվում է դիմումի քննության ընթացակարգը. Այն կարող է վերադարձվել առանց քննելու, եթե պատշաճ կերպով չի կազմվել: Ընդ որում, ԵՏՀ-ն իր վրա պարտավորություններ չի վերցնում դիմումը կազմելու ճշտության մասին դիմորդին հինգօրյա ժամկետում տեղեկացնելու համար:
 
Կարևոր փոփոխություն է հանդիսանում դիմումների քննության և հետաքննության կատարման արդյունքների հիման վրա եզրակացությունների գաղտնի և բացահայտ տարբերակների նախապատրաստումը: Եզրակացությունների բացահայտ տարբերակին կարող են ծանոթանալ բոլոր շահագրգիռ կողմերը:
 
Փոփոխությունները նաև կվերաբերեն Անդրսահմանային շուկաներում մրցակցության ընդհանուր կանոնների խախտումների հետաքննության կատարման կարգին: Հետաքննության կատարման ժամկետը ավելացվել է 60-ից մինչև 90 օր` հետաքննության կատարման մասին որոշումը ստորագրելու օրվանից, սահմանվել են ԵՏՀ պրոֆիլային ստորաբաժանման գործողությունների ժամկետները և կարգը, եթե հակամենաշնորհային հետաքննության ժամկետն անհրաժեշտ է երկարացնել:
 
Հստակեցվել է գաղտնի տեղեկատվության վարման կարգը, ինչպես նաև «Ծառայողական օգտագործման համար», «Կոմերցիոն գաղտնիք» և «Գաղտնի» կնիք-մակագրերով տեղեկատվությունը Հանձնաժողով ներկայացնելու կանոնները: Փաստաթուղթը նաև հստակեցնում է հետաքննության արդյունքների հիման վրա եզրակացության նախապատրաստման ժամկետներն ու հաստատման կարգը, նաև որոշման կայացման ժամկետներն ու կարգը:
 
Փոփոխություններ են կատարվել Անդրսահմանային շուկաներում մրցակցության ընդհանուր կանոնների խախտման մասին գործերի քննության կարգի մեջ: Օրինակ, փոփոխվել է անդրսահմանային շուկաներում մրցակցության ընդհանուր կանոնների խախտման մասին գործի քննության տևողության երկարացման ժամկետը մինչև 60 աշխատանքային օր, սահմանվել են հանձնաժողովի գործողությունները համապատասխան որոշում կայացնելու համար: