Жүйеге кіру
PB_stat
Соңғы өзгертілген: 01.11.2013 18:25, пайдаланушы: spadmin
Деректер шығару күнтізбесі
Халықаралық инвестициялық бағыттың және сыртқы қарыздың, төлемдік баланстың статистикасы 
ЕО және ЕЭК елдеріндегі төлемдік баланс сатистикасын шығарушылар: 
Беларусь Республикасының ұлттық банкі;
Қазақстан Республикасының ұлттық банкі;
Ресей Федерациясының орталық банкі 
 
 
Көрсеткіштердің атауы
Сайтқа орналастыру
Ескертпе
Сайттағы бөлім
Деректердің шығарылымы
Есептік кезең
Жаңартылған күні
Ағымдық операция шоттарының сальдосы
 
 
 
 
 
Саудалық баланс
Тауарлар экспорты (ФОБ бағасы бойынша)
Тауарлар импорты (ФОБ бағасы бойынша)
 
 
 
 
 
Қызметтер балансы
Қызметтер экспорты, барлығы
Қызметтер импорты, барлығы
на 100-й день
Q1 2011-
Q1 2013
26.07.2013
 
30  сәуір
2005-2012
26.07.2013
 
Экспорт, импорт жекелеген түрлер бойынша:
Көліктік қызметтер
соның ішінде
-жолаушылар
-жүк
Сапарлар
Құрылыс
 
 
 
 
 
 
 
 
Сақтандыру және зейнеттік қызметтер
Қаржылық қызметтер
Интеллектуалдық иелікті пайдалану үшін төлем
Телекоммуникациялық, компьютерлік және ақпараттық қызметттер
Басқа да іскерлік қызметтер
Жеке тұлғаларға көрсетілетін қызметтер мен мәдениет және демалыс саласында көрсетілетін қызметтер 
 
 
 
 
 
Бастапқы табыс
-алынады
-төленеді
 
 
 
 
 
Екбек өтемі
- алынады
-төленеді
 
 
 
 
 
Қосалқы табыс
-алынады
-төленеді
 
 
 
 
 
Капитал қатысатын операциялар шоты
- сальдо
- кредит
- дебет
 
 
 
 
 
Таза несиелендіру/таза қарыздау
(қаржылық шоттың сальдосы, ағымдық операциялар шоттарының деректері бойынша сальдо және капиталмен жасалатын операция шотының сальдосы)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тікелей шет елдік инвестициялар
(активтер мен міндеттемелер):
- қаржылық активтерді таза сатып алу
-инвестициялық қорларда капиталға және үлеске қатысу
-табыстарды қайта қаржылдандыру
- қарыздық құралдар
-міндеттемелерді тікелей қабылдау
-инвестициялық қорларда капиталға және үлеске қатысу
-табыстарды қайта қаржылдандыру
- қарыздық құралдар
 
 
 
 
 
қоржындық инвестициялар
-қаржылық активтерді таза сатып алу
-міндеттемелерді тікелей қабылдау
 
 
 
 
 
Туынды қаржы құралдары
-қаржылық активтерді таза сатып алу
-міндеттемелерді тікелей қабылдау
 
 
 
 
 
Басқа инвестициялар
-қаржылық активтерді таза сатып алу
-міндеттемелерді тікелей қабылдау
 
 
 
 
 
Резевтік активтер
 
 
 
 
 
 
Тікелей шет елдік инвестициялар ағымы:
 - Кезең бойы түсті, барлығы
соның ішінде:
- капиталға қатысу құралдары
- капиталға қатысу, табысты қайта қаржыландыруды қоспағанда
- табысты қайта қаржыландыру
- қарыз құралдары
на 100-й день
Q1 2010-
Q1 2013
26.07.2013
 
30 сәуір
2005-2012
26.07.2013
 
Ағымның жалпы көлемінде төмендегі елдерден келіп түсті:
-Беларусьтан
-Қазақстаннан
-Ресейден
- басқа 20 елден (тікелей инвестиция көлемінің төмендеуі ретімен)
 
 
 
 
 
Тікелей шет елдік инвестицияның кетуі:
- Кезең бойынша кетті, барлығы
соның ішінде:
- капиталға қатысу құралдары
- капиталға қатысу, табысты қайта қаржыландыруды қоспағанда
- табысты қайта қаржыландыру
- қарыз құралдары
на 100-й день
Q1 2010-
Q1 2013
26.07.2013
 
30 сәуір
2005-2012
26.07.2013
 
Жалпы көлемде төмендегі елдерге кету:
Беларусьқа
Қазақстанға
Ресейге
басқа 20 елге (тікелей инвестицияның төмендеуі ретімен)
 
 
 
 
 
ЕО және ЕЭК елдерінің жұмыскерлерінің еңбегін өтеу
-кредит
-дебет
соның ішінде
Беларусь
Қазақстан
Ресей
 
 
 
 
 
Сыртқы қарыз, АҚШ млн.долларымен: -барлығы
соның ішінде
- мемлекеттік басқару органдары
- ақша-несиелік реттеу органдары
- банктер 
- басқа секторлар
 
 
 
 
 
Халықаралық резервтер, АҚШ млн.долларымен:
Валюталық резервтер
- шет елдік валюта
- АНҚ шоты
- ХВҚ резервтік бағыт
Монетарлық алтын   
Басқа резервтік активтер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Халықаралық инвестициялық бағыт:
- Халықаралық таза инвестициялық бағыт
- Активтер
-шет елге тікелей инвестициялар
- қоржындық инвестициялар
- туынды қаржы құралдары
- басқа инвестициялар
- резервтік активтер
- міндеттемелер
- елге тікелей инвестициялар
- қоржындық инвестициялар
- туынды қаржы құралдары
- басқа инвестициялар​
 
 
 
 
 
Тауарлар мен қызметтердің экспорты және импорты үшін өтем
на 100-й день
Q1 2011-
Q1 2013
26.07.2013
 
30  сәуір
2005-2012
26.07.2013
 
Жеке тұлғалардың жеке тұлғалармен ақшалай аударымдары (резиденттер және бейрезиденттер)