Жүйеге кіру
gos_fin_stat
Соңғы өзгертілген: 08.11.2013 15:37, пайдаланушы: spadmin
Деректер шығарылымының күнтізбесі 
Мемлекеттік қаржы статистикасы
КО және БЭК елдеріндегі мемлекеттік қаржының статистикасының өндірушілері:
Беларусь Республикасының Қаржы министрлігі;
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі;
Ресей Қазынашылығы
 
 
Көрсеткіштердің атауы
Сайттағы бөлім
Сайтқа орналастыру
Ескертпе
Деректердің шығарылымы
Есептік кезең
Жаңартылған күні
Мемлекеттік басқару секторының шоғырландырма бюджеті (ХВҚ әдістемесі, кассалық әдіс бойынша)
-Табыстар
-Шығындар
-Тапшылық (молшылық)
15 сәуір
Q1-Q4
2011-2012
01.06.2013
 
15 шілде
Q1-2013
 
 
15 қазан
Q2-2013
 
 
30 сәуір
2009-2012
 
 
Республикалық (федералдық) бюджет (ұлттық әдістеме бойынша):
-Табыстар
-Шығындар
-Тапшылық (молшылық)
15 сәуір
Q1-Q4  2011-2012
 
 
15 шілде
Q1-2013
 
 
15 қазан
Q2-2013
 
 
30 сәуір
2005-2012
 
 
Ұлттық әдістеме бойынша тапшылықты қаржыландыру көздері:
-Табыстар
-Шығындар
-Тапшылық (молшылық)
15 сәуір
Q1-Q4
2011-2012
01.06.2013
 
15 шілде
Q1-2013
 
 
15 қазан
Q2-2013
 
 
30 сәуір
2005-2012
 
 
 
 
Ұлттық әдістеме бойынша тапшылықты қаржыландыру көздері:
Республикалық (федералдық) бюджет:
-ішкі
-сыртқы
Біріктірілген бюджет:
-ішкі
-сыртқы
15 сәуір
Q1-Q4
2011-2012
01.06.2013
 
15 шілде
Q1-2013
 
 
15 қазан
Q2-2013
 
 
30 сәуір
2005-2012
 
 
Әлеуметтік қамсыздандыру қорлары:
-Табыстар
-Шығындар
-Тапшылық (молшылық)​
 
 
 
 
 
Мемлекеттік басқару органдарының қызметі бойынша шоғырландырма бюджеттің шығыны (ХПҚ әдістемесы бойынша)
 
 
 
 
 
Белгілі бір топтастырмалар бойынша шоғырландырма бюджетке түсетін салық түсімдері (ХПҚ әдістемесы бойынша)
15 сәуір
Q1-Q4
2011-2012
01.06.2013
 
15 шілде
Q1-2013
 
 
15 октября
Q2-2013
 
 
Мемлекеттік қарыз:
-барлығы
-ішкі
-сыртқы
15 сәуір
Q1-Q4
2011-2012
01.06.2013
 
15 шілде
Q1-2013
 
 
15 қазан
Q2-2013
 
 
30 сәуір
2005-2012
 
 
Мемлекеттік басқару секторының субъектілері қимасындағы мемлекеттік қарыз
 
 
 
 
 
Мемлекет тарапынан кепілдік берілген қарыз
15 сәуір
Q1-Q4
2011-2012
01.06.2013
 
15 шілде
Q1-2013
 
 
15 қазан
Q2-2013
 
 
30 сәуір
2005-2012
 
 
Мемлекеттік кепілгерлік бойынша қарыз
 
 
 
 
 
Мемлекеттік қарызды өтеу және оны өтеуге қызмет көрсету бойынша төлемдердің сомасы