Вход
Подкомитет-по-ИиЛ
Изменен в 23.05.2018 14:23 пользователем: spadmin

Инфраструктура жана логистика боюнча кичи комитет

        
foto2.jpg

       

2018-жылдын 16-мартында Москва шаарында Департаменттин директору Е.Нурахметовдун төрагалыгы алдында Транспорт жана инфраструктура боюнча консультативдик комитеттин инфраструктура жана логистика боюнча кичи комитеттин 8-отуруму болуп өткөн, анын жүрүшүндө күн тартибинин КТСНБ Планын жүзөгө ашыруу жөнүндө маселелери талкууланып, "Яндекс", "НовакомПроект" компанияларынын жана Россиянын Транспорт министрлигинин КТКУБ санариптик долбоорлору каралган жана кичи комитеттин 2018-жылга иштеринин планы бекитилген.​

      
2017-жылдын 16-ноябрында Москва шаарында Евразиялык экономикалык комиссиянын Транспорт жана инфраструктура департаментинин директорунун орун басары М.А. Асаулдун төрагалыгы алдында Транспорт жана инфраструктура боюнча консультативдик комитеттин инфраструктура жана логистика боюнча кичи комитетинин 7-отуруму болуп өткөн, анын жүрүшүндө күн тартибинин КТСНБ Планын жана ЕАЭБтин Санариптик күн тартибин жүзөгө ашыруу жөнүндө маселелери талкууланды.

 
2016-жылдын 16-ноябрында Москва шаарында Евразиялык экономикалык комиссиянын Транспорт жана инфраструктура департаментинин директорунун орун басары М.А. Асаулдун төрагалыгы алдында Транспорт жана инфраструктура боюнча консультативдик комитеттин инфраструктура жана логистика боюнча кичи комитетинин 6-отуруму болуп өткөн, анын жүрүшүндө күн тартибинин евразиялык транспорттук коридорлордун тизмегин түзүү жөнүндө, ЕАЭБтин транспорттук «ЕАЭБ транспорттук коридорлорун электрондук паспорттоштуруунун системасын түзүү жөнүндө» темасы боюнча ИИИ аткарууга техникалык тапшырманын долбоору жөнүндө жана ЕАЭБтин электрондук транзиттик транспорт коридорлору жөнүндө маселелери талкууланган. 

 

2016-жылдын 18-мартында Москва шаарында Евразиялык экономикалык комиссиянын Транспорт жана инфраструктура департаментинин директорунун орун басары М.А. Асаулдун төрагалыгы алдында Транспорт жана инфраструктура боюнча консультативдик комитеттин инфраструктура жана логистика боюнча кичи комитетинин 5-отуруму болуп өткөн, анын жүрүшүндө күн тартибинин ЕАЭБтин коридорлорунун пилоттук долбоорлорунун тизмегин түзүү жана андан кийинки электрондук паспорттоштуруу үчүн Тараптардын сунуштары жөнүндө маселелери талкууланды.

 
2015-жылдын 28-октябрында Москва шаарында Евразиялык экономикалык комиссиянын Транспорт жана инфраструктура департаментинин директору Е.С.Нурахметовдун төрагалыгы алдында Транспорт жана инфраструктура боюнча консультативдик комитеттин инфраструктура жана логистика боюнча кичи комитетинин 5-отуруму болуп өткөн.

 
2014-жылдын 27-июнунда Москва шаарында Евразиялык экономикалык комиссиянын Транспорт жана инфраструктура департаментинин директорунун орун басары М.А. Асаулдун төрагалыгы алдында кичи комитеттердин, анын ичинде инфраструктура жана логистика боюнча кичи комитеттин, биргелешкен отуруму болуп өтүп, анын жүрүшүндө евразиялык транспорттук коридорлорду (темир жол транспорту, суу транспорту, логистикалык борборлор) түзүү жана өнүктүрүү жөнүндө маселелер талкууланган.
​​​