Sign In
Экономикалык серептер

Экономикалык серептер

 

 
     Макроэкономикалык саясатты координациялоо жана Келишимдин макулдашылган макроэкономикалык саясат жөнүндө жоболорун ишке ашыруу максатында Евразия экономикалык комиссиясы Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө мамлекеттердин (мындан ары ББ жана БЭМ) экономикалык өнүгүүлөрүнө  иликтөөлөрдү жана мониторинг жүргүзөт. Төмөнкү багыттар боюнча экономикалык баяндамаларды даярдоо жүзөгө ашырылууда. 

-----ББ жана БЭМге мүчө мамлекеттердин  социалдык-экономикалык өнүгүү жыйынтыктары жана перспективалары жана бул мамлекеттердин макроэкономикалык саясат жагында  кабыл алган чаралары тууралуу жылдык баяндама.  
-----Экономикалык абалга мониторингдин натыйжаларын жана өнүгүү перспективаларын, улуттук экономиканын туруктуулугуна баа берүүлөрдү, экономикалык саясат жагында жана мамлекеттик саясаттын башка чөйрөлөрүндө ишке ашырылган чараларга иликтөөлөрдү камтыган, экономикага жана макроэкономикалык саясатка утурумдук (айлык жана чейректик) баяндамалар.  Баяндамалардын негизги милдети болуп, улуттук башкаруу органдары менен макроэкономикалык саясатты жүргүзүү, ошондой эле мамлекеттердин экономикалык саясаттарына коллегиалдуу баа берүүнү жүзөгө ашыруу жана сунуш-көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу маселелери боюнча консультацияларды даярдоо саналат.  
-----Тышкы жана өз ара соода баяндамаларында Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө мамлекеттердин  экономикалык жана интеграциялык, анын ичинде өз ара соода жана инвестициялар боюнча кызматташтыктарына баа берүү максатында, экономикалык көрсөткүчтөргө  мониторингдин натыйжаларын камтыйт. Мониторингдин негизги милдети болуп, конвергенциялар жана экономикалык интеграциялар, орун алып турган тоскоолдуктарды төмөндөтүүгө багытталган сунуштарды иштеп чыгуу жана экономиканын өнүгүү жана өз ара иш жүргүзүү жагында перспективалуу багыттарын аныктоого тиешелүү кабыл алынган чаралардын натыйжаларына баа берүү саналат.