Sign In
ЕЭК ЕАЭБ ичинде авиа ташып жеткирүүлөрдө трансфер системасын жеңилдетүүгө багытталган өзгөртүүлөрдү жактырды

ЕЭК ЕАЭБ ичинде авиа ташып жеткирүүлөрдө трансфер системасын жеңилдетүүгө багытталган өзгөртүүлөрдү жактырды

02.09.15

1-сентябрда Евразия экономикалык комиссиясынын кезектеги отурумунда соода, бажы кызматташтыгы, техникалык жөнгө салуу, экономика жана финансылык саясат, энергетика жана инфраструктура чөйрөсүндөгү маселелер каралды.

Көбүнчө ЕЭК Коллегиясы Бажы бирлигинин Комиссиясынын Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) бүтүндөй бажы аймагында колдонула турган, авиа ташып жеткирүүлөрдө бирдиктүү трансфер системасын түзүүгө багытталган айрым чечимдерине сунушталган өзгөртүүлөрдү жактырды. Мындай системаны уюштурууга карата негизги талаптар катары аэропорттордун техникалык мүмкүнчүлүгү жана мамлекеттик органдар менен авиа ташып жеткирүүчүлөрдүн маалыматтык өз ара иш жүргүзүү аныкталган. Коллегиянын чечиминде эл аралык аэропортто которуп отурушкан төмөнкү жарандар үчүн алар тарабынан авиабилеттер сатылып алынган сыяктуу эле, авиакаттамдарга катталуу учурунда да минималдуу талаптар сакталган шартта, өз багаждарын, эгерде аларда бажы декларациясына тиешелүү товарлар жок болсо, транфердик катары каттоо мүмкүнчүлүгү каралган. Натыйжада мындай багаж авиа ташып жеткирүүчү тарабынан кесилишкен аэропорттон жүргүнчүгө аны берүүсүз эле тиешелүү аэропортко жеткирилет. Ошентип, жүргүнчү өз багажын бажы контролдугунан өткөрүү үчүн албастан эле, дароо кийинки рейске жөнөйт. Авиа ташып жеткирүүчүлөр даяр болгон учурда авиа жүргүнчүлөр мындай жеңилдиктерди бир айдан кийин эле колдоно алышат.

Мындан тышкары отрумда ЕАЭБтин «Бажы өкүлдөрүнүн жалпы реестрин түзүү, жүргүзүү жана пайдалануу» жалпы процессинин алкагында маалыматтык өз ара иш жүргүзүүсүн жөнгө салуучу технологиялык документтердин топтому бекитилген. Алардын арасында эл аралык аэропорттордун өз ара маалыматтык иш алып барууларынын эрежелери, мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары менен Евразия экономикалык комиссиясынын ортосундагы өз ара маалыматтык иш жүргүзүү регламенти, электрондук документтердин жана маалыматтардын форматтары жана түзүлүшү, ошондой эле жалпы процесске кошулуу тартиби да бар. Бул технологиялык документтер Чечим кабыл алынгандан 180 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Ушуну менен бирге эле, Коллегия мүчөлөрү «ЕЭК Кеңешинин «Өсүмдүктөрдүн карантини боюнча пункттардын (фитосанитардык контролдук посттордун) материалдык-техникалык жабдылышы жана жайгашышына карата талаптарды бекитүү жана Бажы бирлигинин тышкы чек арасы аркылуу өткөрмө пункттарда жүзөгө ашырылуучу, чек ара, бажы, санитардык-карантиндик, ветеринардык, карантиндик фитосанитадык жана транспорттук көзөмөлдү уюштуруу үчүн зарыл болгон имараттарды, жайларды жана курулмаларды жабдууга жана материалдык- техникалык жактан шаймандоого карата Бирдиктүү типтүү талаптарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» тескемесин макулдашышты.

Өсүмдүктөрдүн карантини боюнча пункттардын (фитосанитардык контролдук посттордун - ФКП) материалдык-техникалык жабдылышы жана жайгашышына карата иштелип чыккан талаптар ЕАЭБ жөнүндө келишимде бекитилген ченемдерди аткаруу үчүн зарыл болот. Буларга ылайык, Бирликке мүчө мамлекеттер карантин алдындагы продукцияларды (карантин алдындагы жүктөрдү, карантин алдындагы материалдарды) ЕАЭБнын бажы чек арасы аркылуу өткөрүү үчүн арналган өткөрмө пунттарда жана башка жерлерде ФКП түзүшөт, мында алардын материалдык-техникалык жабдылышына жана жайгашышына карата талаптар эске алынат.

Комиссиянын Кеңешинин тиешелүү чечиминин күчүнө кириши төмөнкүлөрдүн ишке ашышына өбөлгө түзөт: ЕАЭБга мүчө мамлекеттердин фитосанитардык контролдук постторуна карата талаптарды унификациялоого жана ЕАЭБнын бажы чек арасында жана бажы аймагында карантиндик фитосанитардык контролдуктун (көзөмөлдүн) натыйжалуулугун жогорулатууга.

Мындан тышкары, «Санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлгө (контролдукка) алынууга тийиш болгон товарларга карата Бирдиктүү санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык талаптардын II главасынын 22-бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» чечим кабыл алынган. Чечим долбоорунда Бирдиктүү санитардык талаптардын «Тамак-аш кошулмаларына жана ароматизаторлорго карата коопсуздук талаптар» деген 22-бөлүгүнүн №2 тиркемесине «Аскорбин кычкылы, L- (ASCORBIC ASID, L-)» (Е 300) тамак-аш кошулмасынын технологиялык функцияларына көрсөтмөнү корректировкалоо жагында өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган. Чечимдин кабыл алынышы бул тамак-аш кошулмасынын функционалдык багыты жагында укуктук аныксыздыкты четтетет жана даярдоочуларга Е300 кошулмасын унду иштетүү үчүн зат катары укук ченемдүү колдонууга, ошондой эле ыйгарым укуктуу органдар тарабынан анын өндүрүштө колдонулушуна контролдукту жүзөгө ашырууга өбөлгө түзөт.

«Тамак-аш кошулмаларына жана ароматизаторлорго карата коопсуздук талаптары» бөлүгүнө карата №15 тиркеме да өзгөртүлүүгө тийиш. Сунушталган редакция эт чийкизатынын бир килограммына 3 грамм фосфаттын кошулушун чектейт. Мында даяр продукциядагы бардык фосфаттардын саны килограммына 8 граммдан ашпоого тийиш. Бул өзгөртүүлөрдүн кабыл алынышы тамак-аш азыктарын өндүрүүчүлөр, тапшыруучулар жана сатуучулар үчүн кошумча тоскоолдуктардын жаралышына жол бербөөгө мүмкүнчүлүк түзөт.

Кабыл алынган өзгөртүүлөр Бажы бирлигинин «Тамак-аш кошулмаларынын, ароматизаторлордун жана технологиялык кошумча каражаттардын коопсуздугуна талаптар» (ТР ТС 029/2012)техникалык регламентине белгиленген тартипте тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин күчүнө кирет.