Sign In
Жалпы каржы рыногун түзүүдө салым кошуучулардын укуктарын коргоо жаатындагы мыкты дүйнөлүк стандарттар колдонулмакчы

Жалпы каржы рыногун түзүүдө салым кошуучулардын укуктарын коргоо жаатындагы мыкты дүйнөлүк стандарттар колдонулмакчы

03.07.20
 Депозиттерди камсыздандыруучулардын эл аралык ассоциациясынын (ДКЭА) Аткаруучу кеңеши Евразия экономикалык комиссиясына өнөктөш статусун ыйгарды. Комиссия Эл аралык валюта фонду, Бүткүл дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы, ошондой эле бир катар башка алдыңкы улуттук жана мамлекеттер аралык жана эл аралык уюмдар менен катар ДКЭАнын өнөктөшү болду.

ДКЭАнын Башкы катчысы Дэвид Уолкер ЕЭКтин экономика жана каржы саясаты боюнча министри Тимур Жаксылыковго катында ДКЭА өз ара маалымат алмашууга жана Комиссиянын ассоциациянын ишмердигинде активдүү катышуусуна ишенээрин жана бул ЕАЭБ өлкөлөрүндө салымдарды камсыздоо механизминин натыйжалуулугун жогорулатууга өбөлгө түзүшүн баса белгиледи.

ЕЭК министри Тимур Жаксылыков, өз кезегинде, өнөктөш статусу Комиссиянын жана ассоциациянын ортосунда интенсивдүү маалымат алмашуу мүмкүнчүлүгүн беришин, депозиттерди камсыздоо тутумдарынын натыйжалуулугун жогорулатууга, мыкты дүйнөлүк иш-тажрыйбага ылайык стандарттарды жана сунуштамаларды иштеп чыгууга багытталган иш-чараларда активдүү катышууга жана алынган маалыматтарды келечекте мыйзамдарды шайкеш келтирүүдө колдонууга мүмкүндүк беришин белгиледи.

"ЕАЭБдин жалпы каржы рыногун түзүүдө Бирликтин бүткүл мейкиндигиндеги банктардын салым кошуучуларынын, кредиторлорунун жана контрагенттеринин кызыкчылыктарын бирдей коргоону камсыз кылуу маанилүү. Салымдарды камсыздандыруунун натыйжалуу иштеген тутумусуз, бул чөйрөдөгү мыйзамдарды шайкеш келтирүүсүз жалпы каржы рыногунун болушу мүмкүн эмес. Бул маселелер кунт коюп иштеп чыгууну талап кылат", – деди Тимур Жаксылыков.

 Маалымат

Депозиттерди камсыздандыруучулардын эл аралык ассоциациясы 2002-жылдын 6-майында Швейцариянын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн коммерциялык эмес уюм катары уюшулган. 

ДКЭА Эл аралык валюта фондунун эл аралык каржы стандарттарын иштеп чыгуучулардын реестрине кирет. Эл аралык валюта фондунун жана Эл аралык эсептешүүлөр банкынын жетекчилиги астында банк тутумдарын бекемдөө, банктарды каржылык жактан калыбына келтирүү жана депозиттерди камсыздандыруу жаатындагы иштөө стандарттарын киргизет жана мыктылайт. Аталган уюм, уюштуруу формасы боюнча, борбордук/улуттук банктар, профилдик мамлекеттик ведомстволор, мамлекеттик фонддор, банк тутумдарын калыбына келтирүү жана депозиттерди камсыздандыруу чөйрөсүн жөнгө салуучу корпорациялар жана агенттиктер мүчөлүк кылган Эл аралык эсептешүүлөр банкынын алдында түзүлгөн эл аралык ассоциация болуп саналат.

Ассоциациянын милдеттери – депозиттерди камсыздандыруу жаатындагы эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү аркылуу каржы тутумдарынын стабилдүүлүгүн сактоо, депозиттерди камсыздандыруу тутумдарын түзүү жаатындагы мыкты дүйнөлүк иш-тажрыйбаларды жайылтуу, ошондой эле депозиттерди камсыздандыруучулардын жана башка кызыкдар тараптардын ортосундагы эл аралык байланыштарга дем берүү. ​