Sign In
ЕЭБдин «мунайлык» техникалык регламенти иштелип чыкты

ЕЭБдин «мунайлык» техникалык регламенти иштелип чыкты

03.11.15

Евразия экономикалык комиссиясы Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) «Транспортировкалоого жана (же) иштетүүгө даярдалган мунайдын коопсуздугу тууралуу» техникалык регламентинин долбоорун коомдук талкууга алып чыкты.

Бул документ, адамдын өмүрүн жана ден соолугун сактоо, айлана чөйрөнү коргоо, керектөөчүлөрдү анын багыты жана коопсуздугу боюнча адаштырбоо, энергонатыйжалуулугун жана ресурстарды сактоону камсыз кылуу максатында мунайга болгон талаптарды орнотот. Атап айтканда, бул документ мунайдын курамындагы көмүрсуутекти, метил-, этилмеркаптандарды жана бир катар кооптуу химиялык бирикмелерди чектейт.

Бул техникалык регламент, ошондой эле, мунайдын ЕАЭБдин техрегламентине дал келүүсүн тастыктоо эрежелерин аныктайт. Бул талаптарга дал келген чийки зат, Биримдиктин мүчө өлкөлөрүнүн рыногунда айлануучу өнүмдөрдүн бирдиктүү белгиси менен маркировкаланууга тийиш. Ал белги мунайдын паспортуна коюлат.

Бул техникалык регламент Биримдиктин өлкөлөрүнүн алкагында жүгүртүүгө чыгарылган жана жүгүртүлүп жаткан мунайга жайылтылат. Мамлекеттик заказ менен келтирилүүчү жана экспортко чыгарылуучу мунайга ал жайылтылбайт.

Евразия экономикалык биримдигинин укуктук базасына ылайык, техникалык регламенттин долбоорун талкуулоого, ал иштелип жаткандыгы тууралуу билдирүү ЕЭКтин расмий сайтына жайгаштырылгандан соң, 60 календардык күн чегерилет. ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринен жана үчүнчү өлкөлөрдөн кызыккан тараптардын сын-пикирлери жана сунуштары Комиссияга жөнөтүлөт.

«Мунайлык» техникалык регламенттин долбоорунун тексти Армения Республикасынын Эл аралык экономикалык интеграция жана реформалар министрлигине, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине жана Россия Федерациясынын Экономикалык өнүктүрүү министрлигине кабыл алынан тартипте жөнөтүлдү.

Евразия экономикалык биримдигинин «Транспортировкалоого жана (же) иштетүүгө даярдалган мунайдын коопсуздугу тууралуу» техникалык регламентин ишке киргизүүнүн болжолдуу мөөнөтү – 2017-жылдын 1-марты.

Маалымат

Евразия экономикалык биримдигинин «Транспортировкалоого жана (же) иштетүүгө даярдалган мунайдын коопсуздугу тууралуу» техникалык регламентинин долбоору Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2014-жылдын 1-октябрындагы №79 чечими менен бекитилген Бажы биримдигинин техникалык регламенттерин иштеп чыгуу жана Бажы биримдигинин техникалык регламенттерине өзгөртүүлөрдү киргизүү планынын I бөлүмүнүн 17-пунктуна ылайык иштелип чыккан. «Транспортировкалоого жана (же) иштетүүгө даярдалган мунайдын коопсуздугу тууралуу» техникалык регламентинин долбоорунун жоопкер иштеп чыгуучусу – Россия Федерациясы. ЕАЭБдин техникалык регламентин иштеп чыгууга жоопкер мамлекеттик башкаруу органы – Россия Федерациясынын Энергетика министрлиги.