Sign In
ЕЭК Министри Валерий Корешков БУУнун Европа экономикалык комиссиясынын стандартташтыруу жана ченемдик жөнгө салуу боюнча кызматташтык жаатындагы саясат боюнча жумушчу топтун Төрагасынын орун басары болуп шайланды

ЕЭК Министри Валерий Корешков БУУнун Европа экономикалык комиссиясынын стандартташтыруу жана ченемдик жөнгө салуу боюнча кызматташтык жаатындагы саясат боюнча жумушчу топтун Төрагасынын орун басары болуп шайланды

03.12.15

2-3-декабрда Женевада (Швейцария) Бириккен Улуттар Уюмунун Европа экономикалык комиссиясынын стандартташтыруу жана ченемдик тескөө боюнча кызматташтык жаатындагы саясат боюнча жумушчу топтун (БУУ ЕЭК 6-ЖТ) сессиясында Евразия экономикалык комиссиясынын Техникалык жөнгө салуу маселелери боюнча Коллегия Мүчөсү (Министр) Валерий Корешков кезектеги мөөнөткө БУУ ЕЭК 6-ЖТ Төрагасынын орун басары болуп шайланды.

БУУ ЕЭК 6-ЖТ кенен тизмедеги маселелерди, анын ичинде, соода процедураларын жөнөкөйлөтүү жана эң маанилүү технологияларга жеткиликти жакшыртуу, керектөөчүлөрдүн саламаттыгын сактоо жана коопсуздугу, айлана-чөйрөнү коргоо маселелерин, талкуулоо үчүн аянтча катары кызмат кылат. Жумушчу топ конкреттүү секторлордо бул максаттарга жетүү үчүн сунуштарды берет, жана жалпы маселелер боюнча демилгелерди иштеп чыгат.

Сессиянын жүрүшүндө төмөнкү темалар талкууланды: стандартташтырууну өркүндөтүү жана техникалык жөнгө салуу, ар кыл өлкөлөрдө метрологияны жана дал келүүнү серептөө, дүйнөлүк сооданы өркүндөтүү үчүн жана тобокелдиктерди тескөө үчүн стандарттарды киргизүүнүн глобалдык тажрыйбасы маселелери.