Sign In
ЕАЭБнын «Тангактоо коопсуздугу жөнүндө» техникалык регламентине карата стандарттар тизмесине өзгөртүүлөрдүн долбоорун ачык талкуулоо башталды

ЕАЭБнын «Тангактоо коопсуздугу жөнүндө» техникалык регламентине карата стандарттар тизмесине өзгөртүүлөрдүн долбоорун ачык талкуулоо башталды

04.04.16

Евразия экономикалык комиссиясы Стандарттар тизмесине өзгөртүүлөр долбоорлорун ачык талкуулоо башталгандыгын маалымдайт, аны колдонуунун натыйжасында Евразия экономикалык биримдигинин «Тангактоо коопсуздугу жөнүндө» техникалык регламентинин, ошондой эле изилдөө (сыноо) жана өлчөөлөрдүн эрежелери жана ыкмалары, анын ичинде аталган техрегламентти колдонуу жана аткаруу жана продукциянын ылайык келүүсүнө баа берүү (тастыктоо) учурунда зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелери камтылган Стандарттар тизмесинин талаптарынын сакталышы камсыз кылынат.

Стандарттар тизмесине өзгөртүүлөр долбоору ЕЭКке Беларусь Республикасынын Мамлекеттик стандартташтыруу комитети тарабынан сунушталган

Документте, башкалар менен кошо, төмөнкүлөр каралган:

2013-2015-жылдары кабыл алынган 35 мамлекет аралык стандартты кошуу;

Жокко чыгарылгандыгына байланыштуу 17 улуттук (мамлекеттик) жана мамлекет аралык стандарттарды жана СанПиН 13-3 РБ 01 алып салуу;

ЕАЭБнын «Таңгактоо коопсуздугу жөнүндө» техрегламентинин талаптарынын аткарылышын камсыз кылбагандыгына же аларда көрсөтүлгөн коопсуздук көрсөткүчтөрүн камтыбыгандыгына байланыштуу 21 мамлекет аралык стандартты алып салуу;

Үч Усулдук көрсөтмөнү жана Нускоону ЕАЭБ алкагында Техникалык жөнгө салуу 

протолуна ылайык алып салуу (Биримдик жөнүндө Келишимдин №9 тиркемеси)

Өзгөртүүлөр долбоору Казакстан Республикасынын Инвестициялар жана өнүгүү министрлигинин, Россия Федерациясынын Өнөр жай жана соода министрлигинин жана Армения Республикасынын Экономика министрлигинин сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен даярдалган.

Документ ЕЭКтин расмий сайтына 30 календардык күн ичинде ачык талкуу үчүн жайгаштырылган.  Евразия экономикалык биримдигинин мамлекеттеринин жана үчүнчү өлкөлөрдүн  кызыкдар тараптарынын сын-пикирлери жана сунуштары Комиссияга dept_techregulation@eecommission.org электрондук дареги боюнча жөнөтүлүүгө тийиш.

Маалымкат

Евразия экономикалык биримдигинин (Бажы союзунун) «Тангактоо коопсуздугу жөнүндө» техникалык регламенти 2011-жылы августа кабыл алынып, 2012-жылдын июлунда күчүнө кирген. Биримдиктин бажы аймагына айлантууга чыгарылуучу тангактардын эркин жылышын камсыз кылуу үчүн тангактоого карата (тыгындалуучу каражаттарга) Биримдикте милдеттүү  түрдө коллонулуучу жана аткарылуучу бирдиктүү талаптарды бекитүү максатында иштелип чыккан.  Тангактоонун бардык түрүнө, анын ичинде чыккан өлкөсүнө көз карандысыз, бажы аймагында чыгарылуучу  даяр продукция болуп саналган тыгындоо каражаттарына да таркатылат.