Sign In
ЕЭК кабелдик продукция рыногундагы жалпы атаандаштык эрежелеринин бузулушуна иликтөө жүргүзүүдө

ЕЭК кабелдик продукция рыногундагы жалпы атаандаштык эрежелеринин бузулушуна иликтөө жүргүзүүдө

05.08.19
Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Монополияга каршы жөнгө салуу департаменти Евразия экономикалык бирлиги (ЕАЭБ) жөнүндө келишимдин 76-беренесинин 2-пункту менен тыюу салынган жалпы атаандаштык эрежелерди ыктымалдуу бузуу белгилери боюнча иликтөөнү баштады.

Ушул жылдын жаз айларында Комиссияга «Режевск кабель заводу» ЖЧКдан (Россия Федерациясы) «Белкабель» Кабелдик өнөр жай ишканаларынын ассоциациясынын (Беларусь Республикасы) мүчөлөрүнүн аракеттериндеги нысапсыз атаандаштыктын ыктымалдуу белгилери жөнүндө арыз келип түшкөн.

Көрсөтүлгөн материалдарга ылайык, Ассоциация Режевск заводунун потенциалдуу сатып алуучуларына бурмаланган маалыматтарды камтыган маалымат катты тараткан. Ал, арыз берүүчүнүн пикири боюнча, керектөөчүлөрдү заводдун продукциясынын сапатына карата чаташууга алып келип, заводдун ишкердик беделине зыян келтирүүдө, келишимдерди түзүүгө жана аткарууга, ишкердик мамилелерди өнүктүрүүгө жана анын продукциясын рыноктук башталыштарда илгерилетүүгө тоскоолдук кылууда.

Чек ара аралык рынокто жалпы атаандаштык эрежелерин калыбына келтирүү үчүн ЕЭКтин Монополияга каршы департаменти Бузуулардын белгилерин жоюу жана атаандаштыкты калыбына келтирүү боюнча сунуштун долбоордун иштеп чыкты. Документ ЕАЭБ өлкөлөрүнүн монополияга каршы ведомстволору менен макулдашылган, бирок арыз берүүчү жана потенциалдуу жоопкерлер долбоор боюнча жана аткаруу талап кылынган аракеттер боюнча өз ара макулдукка жетишишкен жок.

Тараптар өз ара макулдукка келбегендиктен, 2012-жылы ЕЭК Кеңеши тарабынан бекитилген Чек ара аралык рыноктордо жалпы атаандаштык эрежелерин бузуулар жөнүндө арыздарды кароо тартибине ылайык, Комиссия иликтөөгө киришти.