Sign In
ЕАЭБдин Балыкка жана балык продукциясына карата техникалык регламенти боюнча өткөөл мезгил аяктады

ЕАЭБдин Балыкка жана балык продукциясына карата техникалык регламенти боюнча өткөөл мезгил аяктады

05.09.19

1-сентябрдан тарта Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) өлкөлөрүндө балык продукциясына карата техникалык регламенттин өткөөл жоболору өз аракетин токтотту.

«ЕАЭБ өлкөлөрүндө балыктын жана балык продукциясынын ЕАЭБдин «Балыктын жана балык продукциясынын коопзсудугу жөнүндө» техникалык регламенти кабыл алынганга чейин орнотулган милдеттүү талаптарга шайкештигин баалоо жөнүндөгү эски документтердин аракети токтотулду», – деп түшүндүрдү Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Техникалык жөнгө салуу жана аккредиттөө департаментинин директору Тимур Нурашев.

Эми азык-түлүк максатында колдонулган бардык балык продукциялары – балыктар, сууда жашоочу сүт эмүүчүлөр жана омурткасыздар, балырлар жана башка суу өсүмдүктөрү – мурункудай улуттук мыйзамдардын талаптарына шайкештигин баалоо жөнүндө документтер менен эмес, техникалык регламенттин талаптарына шайкештигин баалоо жөнүндө документтер менен гана жүргүртүүгө чыгарылат.

Кеп жаңы кармалган балык жана башка суу продукциясы жөнүндө гана эмес. Балык продукциясына карата техникалык регламенттин талаптарына шайкештик жөнүндө документтер өнүмдөрдүн муздатылган, тоңдурулган, күнгө какталган, кургатылган, маринаддалган, туздалган, сүрсүтүлгөн жана көптөгөн башка түрлөрүнө да талап кылынат. Алардын арасында – балыктардан, сууда жашоочу сүт эмүүчүлөрдөн жана омурткасыздардан алынган, балдардын азыктануусу үчүн балык продукциясы, фарш, консервалар, пресервалар, икра, тамак-аш майы ж.б.

Ал, Бирликтин аталган техникалык регламенти ЕЭК Кеңеши тарабынан 2016-жылы кабыл алынгандыгын эскертип өттү. Ошондо эле мурда берилген шайкештик жөнүндө декларациялардын жана шайкештик сертификаттарынын колдонулуу убакытын узарткан өткөөл жоболор белгиленген. Бул бизнеске өндүрүш технологиясын жаӊыртуу менен, балыкка жана балык продукциясына карата жаӊы талаптарга акырындык менен өтүүгө мүмкүндүк берди.

ЕАЭБдин техникалык регламенти Бирликтин бардык өлкөлөрүндө колдонуу жана аткаруу үчүн милдеттүү болгон, Бирликтин рыногуна жүгүртүүгө чыгарылган тамак-аш багытындагы балык продукциясына карата бирдиктүү коопсуздук талаптарын, ошондой эле алардын ЕАЭБде эркин өткөрүлүшүн камсыз кылуу үчүн тамак-аш багытындагы балык продукциясын маркалоо жана таңгактоо боюнча ченемдер белгиленген. Мындан сырткары, документ өндүрүү, сактоо, ташуу, сатуу жана утилдештирүү процесстерине да тиешелүү.

Техникалык регламент коопсуздуктун микробиологиялык ченемдерин, тамак-аш багытындагы балык продукциясында ветеринардык препараттардын жана дары-дармек каражаттарынын камтылышынын максималдуу жол берилген деңгээлдерин, гигиеналык талаптарды, балдар үчүн тамак-аш багытындагы балык продукциясынын азыктык баалуулугун жана коопсуздук көрсөткүчтөрүн ж.б. аныктады.

Органолептикалык көрсөткүчтөрү боюнча керектөөчүлүк касиеттерге шайкеш келбеген бир катар түркүмдөрдөгү уулуу балыктардан өндүрүлгөн, тоңдурулган, өнүмдүн калыңдыгындагы температура минус 18 °Cтан жогору болгон, сактоо мезгилинде эритилген, адамдын ден соолуугу үчүн кооптуу болуп саналган биотоксиндерди (фикотоксиндерди) камтыган тамак-аш багытындагы балык продукциясы Бирликтин рыногуна чыгарылбайт.

Техникалык регламентте, белгиленген ченемдерге жооп берген жана шайкештигин баалоодон өткөн балык продукциясы ЕАЭБдин рыногунда продукцияны жүгүртүүнүн бирдиктүү белгиси менен маркаланышы каралган.

Техникалык регламенттин талаптарынын сакталышына мамлекеттик контроль мүчө мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат. Бирликтин өлкөлөрүнүн ыйгарым укуктуу органдары техникалык регламентке шайкеш келбеген тамак-аш багытындагы балык продукциясынын жүгүртүүгө чыгарылышын чектөө жана ага тыюу салуу, ошондой эле аны жүгүртүүдөн алып салуу үчүн бардык чараларды көрүүгө милдеттүү.