Sign In
ЕЭК какао өнүмдөрүнүн айрым түрлөрүнө карата алып келүү бажы алымдарынын нөлдүк коюмунун аракетин узартты, ысык чоюлган каӊылтырга карата атайын коргоо чарасын колдонду

ЕЭК какао өнүмдөрүнүн айрым түрлөрүнө карата алып келүү бажы алымдарынын нөлдүк коюмунун аракетин узартты, ысык чоюлган каӊылтырга карата атайын коргоо чарасын колдонду

07.08.19

Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясы 6-августта соода, бажылык кызматташтык, техникалык жөнгө салуу, дары-дармек каражаттарын жүгүртүү, санитардык жана ветеринардык чараларды колдонуу, экономиканы санариптештирүү, Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) өлкөлөрүнүн ички рыногунун иштеши чөйрөлөрүндөгү маселелерди карап чыкты.

Какао өнүмдөрүнүн айрым түрлөрүнө – майсыздандырылбаган какао пастасына, какао майына жана какао тоң майына карата ЕАЭБдин Бирдиктүү бажы тарифинин алып келүү бажы алымдарынын нөлдүк коюмдарынын аракети узартылды – кошо алганда, 2022-жылдын 31-декабрына чейин.

Аталган өнүмдөр какао буурчактарын кайра иштетүүнүн орто аралык товарлары болуп саналат жана шоколад жана андан жасалган ар түрдүү өнүмдөрдү даярдоо үчүн колдонулат. Какао буурчактарын какао өнүмдөрүнө кайра иштетүү боюнча ишканалар ЕАЭБдин Кыргызстандан башка бардык өлкөлөрүндө бар. Бирок суроо-талапты жана мүчө мамлекеттерде болгон кубаттуулуктарды эске алуу менен, Бирликтин ички рыногунда жылына дээрлик 73 миң тонна майсыздандырылбаган какао пастасы, какао майы жана какао тоң майы жетишпейт.

Нөлдүк коюм бул тартыштыкты толукташы мүмкүн. Мындан сырткары, кабыл алынган чара ЕАЭБ өлкөлөрүнүн өндүрүүчүлөрүнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган.

ЕЭК Коллегиясы металл каңылтырларынын айрым түрлөрүнүн импортуна карата иликтөөнүн жыйынтыктары боюнча ысык чоюлган каӊылтырга карата атайын коргоо чарасын атайын квота түрүндө 1 жылдык мөөнөткө узартты.

Анын көлөмү 1 327 758 тонна өлчөмүндө бекитилген. Бул көлөмдүн алкагында ысык чоюлган каңылтырлар ЕАЭБге атайын алымды төлөөсүз, ал эми андан ашыкча көлөмдө – бажы наркынын 20% өлчөмүндөгү алымды төлөө менен жеткирилмекчи. Коргоо чарасы 2019-жылдын 1-декабрынан тарта колдонула баштайт. Ага чейин ЕЭК Коллегиясы ТЭИнин катышуучуларынын ортосунда атайын квотаны бөлүштүрүүнүн тартибин аныктайт. ЕАЭБдин мүчө мамлекеттери Комиссиянын Коллегиясы аныктаган бөлүштүрүү усулун колдоно алышат, же өздөрүнүн жеке усулдарын бекитиши мүмкүн.

Атайын коргоо чарасы өнүгүп келе жаткан же азыраак өнүккөн өлкөлөрдөн алып келинген ысык чоюлган каңылтырларга жайылтылбайт – ЕАЭБдин бирдиктүү тарифтик преференциялар тутумунун катышуучуларынан,
Корея Республикасынан сырткары, ошондой эле КМШ өлкөлөрүнөн, Украинадан сырткары.

ЕЭК Коллегиясы жеке жактар тарабынан накталай акча каражаттарын жана акча аспаптарын бажылык декларациялоодо 100 миң АКШ долларына эквиваленттүү болгон жалпы суммадан ашканда, алардын келип чыгышын тастыктоо үчүн документтерди көрсөтүү зарыл деп белгиледи.

ЕАЭБде ветеринардык-санитардык чаралардын колдонулушун маалыматтык камсыз кылуу жаатындагы жалпы процесстерди ишке ашыруу эрежелери бекитилди.

Бул Бирликтин өлкөлөрүнүн ыйгарым укуктуу органдарынын жана Комиссиянын ортосундагы автоматташтырылган электрондук түрдөгү маалымат алмашууну ЕАЭБдин интеграцияланган маалыматтык тутумун пайдалануу менен ветеринардык-санитардык чараларды колдонуу жаатындагы жалпы процесстерди ишке ашыруу аркылуу камсыз кылууга жардам берет. Бирликтин бардык өлкөлөрүнүн ыйгарым укуктуу органдарынын ишинин иш-тажрыйбасына электрондук ветеринардык сертификаттарды колдонуу киргизилет. Мүчө мамлекеттердин ортосунда өткөрүлгөн, контролго жаткан товарлардын кыйла натыйжалуу көзөмөлдөнүшү камсыз кылынат.

Натыйжада ветеринардык контролдун убакыты кыскартылат, анын натыйжалуулугу жогорулайт. Ыйгарым укуктуу органдардын ортосундагы кыйла ыкчам маалымат алмашуунун аркасында ветеринардык-санитардык жактан кооптуу товарларды алып келүү жана өткөрүү тобокелдиги төмөндөйт.

Продукцияга (товарларга) коюлуучу бирдиктүү санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык талаптар тамак-аш азыктарында бир катар заттардын камтылышынын максималдуу уруксат берилген деңгээлинин ченемдери менен толукталды. Бул 3-монохлорпропандиол (3-MCPD), глицидол жана алардын эфирлери.

3-MCPD эфирлери жана май кычкылдарынын глицидил эфирлери азык кошундулары болуп саналат. Алар өсүмдүк майларын 200 оС ашык температурада кызытууда пайда болот, мисалы, тазартуу процессиндеги жытсыздандыруу баскычтарында технологияны бузууда. Ченемдердин орнотулушу курамына өсүмдүк майлары кирген тамак-аш продукциясын пайдаланууда адамдардын, айрыкча кенже курактагы балдардын саламаттыгын коргоого мүмкүндүк берет. Жаңы талаптар Бирликтин тийиштүү техникалык регламенттерине
өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин күчүнө кирет.

ЕЭК Коллегиясы Кыргызстанда Бирликтин техникалык регламенттерин аракетке киргизүүнүн тартибине өзгөртүүлөрдү киргизди.

Бирликтин «Автомобилдик жана авиациялык бензинге, дизелдик жана кеме үчүн күйүүчү майга, реактивдүү кыймылдаткычтар үчүн күйүүчү майга жана мазутка талаптар жөнүндө» техникалык регламентинин күчүнө кириши боюнча автомобилдик күйүүчү майга улуттук сертификаттарды жол-жоболоштуруу мүмкүнчүлүгү бөлүгүндөгү өткөөл жоболор 2019-жылдын 12-августунда аяктайт. ЕЭК Коллегиясынын чечимине ылайык, аталган мөөнөттөр кыргыз тараптын өтүнүчү боюнча 2021-жылдын 12-августуна чейин узартылды.

Аталган күнгө чейин кыргыз ишкерлери күйүүчү майдын шайкештигин баалоо жөнүндө документтерди Кыргыз Республикасынын милдеттүү талаптары боюнча жол-жоболоштура алышат, ал эми 2023-жылдын 12-августуна чейин – эгер алардын жарактуулук мөөнөтү эртерээк аяктап калбаса, аталган документтерди Кыргызстандын аймагында өздөрүнүн продукциясын жүгүртүүгө чыгаруу үчүн колдоно алышат.

Аталган продукция Кыргыз Республикасынын улуттук шайкештик белгиси менен маркаланат. Аны Бирликтин бирдиктүү белгиси менен маркалоого жана ЕАЭБ өлкөлөрүнүн рыногунда жүгүртүүгө жол берилбейт.


ЕЭК Коллегиясы Өсүмдүк дары-дармек чийки затынын, өсүмдүк фармацевтикалык субстанцияларынын (дары-дармек өсүмдүк чийки затынын негизиндеги препараттардын) жана өсүмдүк дары-дармек препараттарынын микробдук контаминациясынын тобокелдиктерин контролдоо боюнча колдонмону кабыл алды.

Колдонмо өндүрүүчүлөргө өсүмдүк дары-дармек чийки затын жана өсүмдүк дары-дармек препараттарын иштетүүнүн алардын микробдук уруктанышынын деңгээлин контролдоого жана анда микроорганизмдердин пайда болушуна жол бербөөгө мүмкүндүк берген ар кандай ыкмаларын тандоого мүмкүндүк берет.

Дары-дармек каражаттарында ДНК-реактивдүү (мутагендүү) кошундулардын болушун баалоо жана контролдоо жана потенциалдуу канцерогендик тобокелдиктин чектерин белгилөө боюнча колдонмо кабыл алынды.

Документ
фармацевтикалык субстанциялардын жана дары-дармек препараттарынын курамындагы мутагендик кошундуларды, дары-дармек препараттарында мындай кошундулардын калдыктары болгон учурда алар пайда кылган потенциалдуу канцерогендик тобокелдикти чектөө үчүн, категориялаштыруу жана контролдоонун бирдиктүү усулун белгилейт.