Sign In
ЕЭК дары-дармектердин жалпы рыногунун иши үчүн бир катар документтерди бекитти

ЕЭК дары-дармектердин жалпы рыногунун иши үчүн бир катар документтерди бекитти

07.09.18
Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясынын 7-сентябрдагы отурумунда энергетика, техникалык жөнгө салуу, фармацевтика жана соода тармагындагы маселелер каралды. Атап айтканда, ЕЭК Коллегиясы дары-дармектердин жалпы рыногунун иши үчүн бир катар документтерди бекитти жана Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) жалпы электр энергетикалык рыногу тууралуу протоколду жактырды.

Бирликтин жалпы электр энергетикалык рыногун түзүү бөлүгүндө ЕАЭБ жөнүндө келишимдеги өзгөртүүлөр жактырылды. Документке ылайык, жалпы бирликтик электр энергетикалык рыногун түзүү тууралуу эл аралык келишим ЕАЭБ жөнүндө келишимге анын тиркемеси (Бирликтин жалпы электр энергетикалык рыногу жөнүндө протокол) катары киргизилет. Ошону менен бирге электр энергетикасы тармагындагы табигый монополиялар субъектилеринин кызматтарына жеткиликтүүлүк эрежелери электр энергиясынын жалпы рыногунун иштешинин башка эрежелери менен катар Евразия өкмөттөр аралык кеңеши тарабынан бекитилет.

Протокол жалпы электроэнергетикалык рыногунун укуктук негиздерин жана түзүлүү принциптерин, иштешин жана өнүгүшүн белгилейт. Андан тышкары, ал Бирликтин жалпы рыногун башкарууну жүзөгө ашырган жана иштешин камсыз кылган органдарды жана уюмдарды, ошондой эле электр энергиясын сатуу ыкмаларын аныктайт.
 
Мурдараак документ Электр энергетикасы боюнча консультативдик комитеттин отурумунда жактырылган жана мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары тарабынан колдоо тапкан. Азыр аны мамлекет ичинде макулдашууларды жүргүзүү үчүн ЕАЭБ өлкөлөрүнө жөнөтүшөт.

Аң тери сырьёлоруна жана өңдөлгөн же ийленген аң терилерине (суу суусардан алынган сырьёлордон жана анын терилеринен башка) ЕАЭБдин Бирдиктүү бажы тарифинин алып келүү бажы алымдарынын коюмдарын 3% жана 5%дан 0%га чейин төмөндөтүү чечими кабыл алынган. Чара 2020-жылдын 30-сентябрын кошо алгандагы аралыкта колдонулат. Чечим расмий жарыяланган күнүнөн тартып 30 календарлык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Алып келүү бажы алымдарынын коюмдарынын төмөндөтүлүшү ЕАЭБде нукура аң терисинен жасалган буюмдарды өндүрүүнү андан ары өнүктүрүүгө түрткү берет. Атап айтканда, чаранын киргизилиши чет өлкөлүк сырьёдон жасалган даяр продукцияларды жана жарым фабрикаттарды чыгарууда өндүрүүчүлөрдүн чыгымдарынын азайышына өбөлгө түзөт, нукура аң терисинен жасалган буюмдардын өздүк наркынын төмөндөшүнө, аларды сатып өткөрүүнүн мөөнөттөрүнүн кыскарышына жана акча каражаттарынын айланышынын көбөйүшүнө жардам берет.

ЕЭКтин маалыматтары боюнча, 2017-жылы 2016-жылга салыштырганда үчүнчү өлкөлөрдөн ЕАЭБ өлкөлөрүнө каралып жаткан товарлардын импортунун жалпы көлөмү натуралай түрүндө 1,5 эсе жана нарктык туюндурулушунда эки эсе көбөйүп, 1,081 т түзүп, суммасы 29,4 млн АКШ долларын түздү.

ЕЭК Коллегиясы сунуштаманы кабыл алды жана ЕАЭБдин дары-дармектеринин жалпы рыногунун алкагында бир катар документтерди бекитти. Атап айтканда, Бирлик өлкөлөрүнө ингаляция жана назалдык дары-дармек препараттары үчүн Дары-дармек препараттарынын сапаты боюнча колдонмону пайдаланууну сунуш кылды. Колдонмо ЕАЭБ өлкөлөрүндө дары-дармек каражаттарын каттоого алуу жөнүндө арыз беришкен бирликтик фармацевтикалык рыноктун катышуучуларына, дары-дармек формаларын иштеп чыгуу боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө; тиешелүү документтердин экспертизасын өткөрүүдө жана дары-дармек препараттарынын каттоо досьесин түзүүдө керек. Сөз дары затын өпкөгө же мурундун былжыр челине жеткирүү үчүн арналган, белгилүү бир жерге же системалуу таасир этүүчү дары-дармектер тууралуу болуп жатат.

Документ синтетикалык жана жарым синтетикалык тектеги активдүү фармацевтикалык субстанцияларды кармап турган дары-дармек каражаттарына тиешелүү. Бирок колдонмодо каралган жалпы принциптер башка дары-дармектерге карата да эске алынышы кажет.

Комиссия сунуштаган колдонмо ЕАЭБ өлкөлөрүнүн ыйгарым укуктуу органдарына фармацевтикалык иштелмелердин көлөмүнө карата мамилелердеги айырмачылыктарды четтетүүгө, ингаляция жана назалдык дары-дармектердин сапатын билүүгө, ошондой эле фармацевтикалык иштелмелердин жана алардын каттоо досьесинин курамындагы бул дары-дармек каражаттарынын сапатын изилдөөнүн натыйжасында кийинки баалоонун айырмачылыктарын билүүгө мүмкүндүк берет. Колдонмо мындай дары-дармек каражаттарынын сапатын контролдоонун жыйынтыктарынын бүтүндөй Бирликтин аймагында таанылышын камсыз кылат.

Дары-дармек каражаттарын өндүрүүнүн этаптарынын (баскычтарынын) тизмеги бекитилген. Ага, атап айтканда, чыгарылуучу сапат контролу, дары-дармек препаратынын сапатынын контролу, өлчөнүп коюлбаган өнүмдүн сапатынын контролу; өндүрүүчүгө, таңгактоочуга жана өлчөп салуучуга тийиштүү бир нече этап кирет. Ар бир этапка белгилүү бир коддук белгилөө туура келет.

ЕЭК Коллегиясы бул тизмекти Евразия экономикалык бирлигинин ченемдик-маалымдамалык маалыматынын бирдиктүү тутумунун ресурстарынын курамына киргизди. Тизмектин паспорту ЕЭКтин чечими күчүнө кирген күндөн тартып колдонула тургандыгы белгиленген. Тизмектин коддук белгилөөлөрү дары-дармектерди жүгүртүү жаатында ЕАЭБдеги жалпы процесстерди ишке ашыруу учурунда милдеттүү түрдө колдонулат.

ЕЭК Коллегиясы дозалоонун өлчөм бирдигинин жана дары-дармек препараттарынын курамындагы таасир этүүчү заттардын концентрациясынын классификаторун бекитти. Классификатор ЕАЭБде катталган дары-дармек каражаттарынын бирдиктүү электрондук реестрин түзүүнү, жүргүзүүнү жана аны колдонууну кошо алганда Бирлик өлкөлөрүнүн ыйгарым укуктуу органдарынын ортосундагы электрондук өз ара аракеттенүүлөрүндө колдонулат. Ошондой эле, дары-дармек препараттарын каттоого алуу жана экспертизалоо боюнча каттоо досьесинин курамында арызды түзүүдө пайдаланылат.

Классификатор да Бирликтин ченемдик-маалымдамалык маалыматынын бирдиктүү тутумундагы ресурстардын курамына кирди. Классификатордун коддорунун колдонулушу жалпы процесстерди ишке ашырууда милдеттүү болуп саналат.

Дары-дармек препаратынын сапаты боюнча ченемдик документти түзүү боюнча колдонмо бекитилди. ЕАЭБ өлкөлөрү үчүн бирдиктүү болгон бул ченемдик документ өткөрүлгөн экспертизанын негизинде дары-дармек препаратынын сапатынын контролуна карата талаптарды белгилейт. Ал каттоого алынган мезгилден кийин анын сапатын контролдоо үчүн дары-дармекти каттоого алууда Бирликтин мүчө мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органы тарабынан бекитилет. Мындай документ, атап айтканда, изилдөө усулдарынын спецификациясын жана сыпаттамасын же аларга карата шилтемелерди, сапат көрсөткүчтөрүнүн алгылыктуулугунун тиешелүү критерийлерин ж.б. камтууга тийиш.

Өлкөлөрдүн колдонмону пайдаланышы алардын ортосундагы, ошондой эле дары-дармекке карата спецификацияларды түзүүдө жана негиздөөдө окшош дары-дармек препараттарынын ар кандай өндүрүүчүлөрүнүн ортосундагы айырмачылыктарды четтетүүгө мүмкүндүк түзөт. Активдүү фармацевтикалык субстанцияга карата спецификацияны, аралык өнүмдү жана даяр дары-дармек перапараттарын кошкондо, дары-дармек препараты үчүн сапат көрсөткүчтөрүнүн спецификацияларынын бүтүндөй комплексин түзүү боюнча бирдиктүү көрсөтмөлөр берилет.

Андан сырткары, спецификациялардын негизинде түзүлгөн дары-дармек препаратынын сапаты боюнча ченемдик документти түзүү тартибиндеги жана дары-дармекти каттоо учурунда ага баа берүүгө коюлуучу талаптардагы айырмачылыктар четтетилет. Анын ичинде каттоо досьесин түзүүдө жана бирдиктүү фармацевтикалык рынокто коопсуздугун жана сапатын контролдоо үчүн аны экспертизалоодо. Бул ЕАЭБдин фармацевтика тармагында ишкердик ишмердикти жүргүзүү шарттарына оң таасирин тийгизип, лабораториялык изилдөөлөргө жана бул документке баа берүүгө карата ар кандай мамиле кылууга байланышкан мамлекет ичиндеги тоскоолдуктарды четтетет.

«ЕАЭБге мүчө мамлекеттеринин маалыматтык фонддорунда камтылган өлчөөлөрдүн бирдейлигин камсыз кылуу жаатындагы маалыматтар менен алмашууну камсыз кылуу» жалпы процессин ишке ашыруу Эрежелери бекитилген. Эрежелер Бирликтин алкагында жалпы процессти ишке ашырууга карата талаптарды, ошондой эле өлчөөлөрдүн бирдейлигин камсыз кылуу жаатындагы улуттук ыйгарым укуктуу органдар жана Комиссия тарабынан жүзөгө ашырыла турган иш-милдеттерди аныктайт. Ошондой эле жалпы процесстин катышуучуларынын ортосунда маалыматтар менен алмашуунун тартиби жана мындай дайындардын курамы белгиленген.

Документ иш тууралуу маалыматтарга жайылтылат, анын максаты – өлчөөлөрдүн жыйынтыктарынын жана продукциянын шайкештигин баалоонун (тастыктоонун) жыйынтыктарынын Бирликтин техрегламенттеринин талаптарына салыштырмалуулугун жана мүчө мамлекеттердин маалымат алмашуусунда продукциянын сандык көрсөткүчтөрүнүн өлчөөлөрүн камсыз кылуу.

Жалпы процессти ишке ашыруу өлчөөлөрдүн бирдейлигин камсыз кылуу жаатындагы ыйгарым укуктуу органдардын ортосундагы маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуулугун арттырат. Ошондой эле, өлчөө каражаттарынын жана стандарттык үлгүлөрдүн бекитилген типтери, аттестацияланган өлчөө усулдары, өлчөө каражаттарын текшерүү, эталондор жана ЕАЭБ өлкөлөрүндөгү иштердин жыйынтыктарын өз ара таануу тууралуу актуалдуу маалыматтарга тез жана ыңгайлуу жетүү камсыз кылынат.