Sign In
ЕАЭБдин ичүүчү сууга карата техникалык регламентинин стандарттарынын тизмеги өзгөртүлдү

ЕАЭБдин ичүүчү сууга карата техникалык регламентинин стандарттарынын тизмеги өзгөртүлдү

08.10.19

8-октябрда Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясы эл аралык кызматташтык, бажылык жана техникалык жөнгө салуу, атаандаштык, соода, Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) дары-дармек жана медициналык буюмдар рынокторунун иши чөйрөлөрүндөгү маселелерди карап чыкты.

 

ЕАЭБдин «Таңгакталган ичүүчү сунунун, анын ичинде минералдык суунун коопсуздугу жөнүндө» техникалык регламентинин талаптарын колдонуу жана аткаруу үчүн зарыл болгон изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана ыкмаларын камтыган стандарттардын тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди.

Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, тизмек табигый минералдык жана купаждалган ичүүчү суулардын катион-аниондук курамын жана минералдашуу деңгээлин изилдөө ыкмалары менен толукталат. Бул продукциянын аталган түрлөрүн идентификациялоону толук кандуу жүргүзүүгө жана анын Бирликтин техникалык регламентине шайкештигин тастыктоону камсыз кылууга мүмкүндүк берет.

 

ЕЭК Коллегиясы Медициналык буюмдарга карата каттоо досьесин түзүү боюнча усулдук сунуштарды жактырды.

Документ медициналык буюмдардын өндүрүүчүлөрү үчүн көрсөтүлүп жаткан документтердин формалары, аларда камтылган маалыматтын көлөмү, документтердин текстине жана түзүлүшүнө карата техникалык талаптар боюнча көрсөтмөлөрдү камтыйт.

 

Сунуштамалардын тиркемелеринде медициналык буюмдардын коопсуздугун жана натыйжалуулугун изилдөөдө аларды изилдөөнү пландаштыруунун алгоритми, ошондой эле изилдөөлөрдүн натыйжалары боюнча отчётто келтирилүүчү маалыматтын көлөмү белгиленген. Сунуштамалар медициналык буюмдарды Медициналык буюмдарды каттоо жана алардын коопсуздугун, сапатын жана натыйжалуулугун экспертизалоо эрежелерине ылайык каттоодо жана каттоо досьелерин эксперттик уюмдар тарабынан баалоодо колдонулушу мүмкүн.

Бажы декларациясын берүү Бирликтин «Азык кошулмаларына, жыт бергичтерге жана технологиялык көмөкчү заттарга карата коопсуздук талаптары» жана «Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жана өрт өчүрүү каражаттарына карата талаптар жөнүндө» техникалык регламенттерине шайкештигин баалоо жөнүндө документти берүү менен коштолгон продукциянын тизмектери бекитилди.

 

ЕЭК Коллегиясы ысык чоюлган каңылтырга карата атайын квота формасындагы Атайын коргоо чарасын колдонуу тартибин бекитти. Бекитилген тартип ЕАЭБдин мүчө мамлекеттерине коргоо чарасын натыйжалуу тескөө-башкарууну камсыз кылууга жардам берет жана рыноктун катышуучулары үчүн аларга берилген атайын квотаны тандоо боюнча алдын ала айтууга боло турган шарттарды түзөт.

Атайын квота ЕЭК Коллегиясынын 2019-жылдын 6-августундагы № 137 Чечими менен белгиленген жана 2019-жылдын 1-декабрынан тарта аракетке кирмекчи. ЕЭК Коллегиясынын кабыл алынган чечимине ылайык, квотанын көлөмдөрүнүн алкагында ысык чоюлган каңылтырды атайын алымды төлөөсүз жеткирүү мүмкүнчүлүгү камсыз кылынды. Атайын алымдын квотадан тышкары коюму бажы наркынын 20% түзөт.