Sign In
Казакстан Дары-дармектер жана медицина буюмдары боюнча келишимди ратификациялады

Казакстан Дары-дармектер жана медицина буюмдары боюнча келишимди ратификациялады

09.11.15

Казакстандын Тышкы иштер министрлиги 2014-жылдын 23-декабрында кол коюлган Евразия экономикалык биримдигинде (ЕАЭБ) дары каражаттарын жана медицина буюмдарын жүгүртүүнүн бирдиктүү принциптери жана эрежелери жөнүндө макулдашуулардын күчүнө кириши үчүн зарыл болгон ички мамлекеттик процедуралардын аяктагандыгы тууралуу Евразия экономикалык комиссиясына билдирди.

Мында, аталган Макулдашууларды ратификациялай элек Биримдиктин акыркы өлкөсү Россия болуп калууда. Дал мына ушул Макулдашуулар ЕАЭБ жөнүндө Макулдашууга ылайык 2016-жылдын 1-январынан тартып Биримдикте дары-дармектерди жана медицина буюмдарын жүгүртүүнүн бирдиктүү принциптерин жана эрежелерин аныктоого тийиш. Бул биримдиктин жалпы рынокторунун аталган чөйрөдө иштей баштаган датасы.

Алардын иштөөсүн Макулдашуулар аркылуу камсыз кылуу үчүн соңку жылдын акырына чейин фармацевтикалык өнүмдөрдү жана медицина буюмдарын жүгүртүү боюнча айрым маселелерди жөнгө салган 40ка жакын ченемдик актылардын ЕЭК тарабынан кабыл алынышы каралган. Бүгүнкү күнү ЕЭК Коллегиясы эки документти гана кабыл алды: Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин фармакопеяларын шайкештөө концепциясын жана Евразия экономикалык биримдигинин Фармакопеялык комитети жөнүндө Жобону.

ЕЭКтин Техникалык жөнгө салуу маселелери боюнча Министри Валерий Корешков башка ченемдик актылардын жогорку деңгээлдеги даярдыгын белгиледи: «Дары-дармектер боюнча 14 документ жана медицина буюмдары боюнча 4 документ, жөнгө салуучу таасирлерге баа берүүнүн жыйынтыктары боюнча жеткире иштелип чыкты жана жакынкы убакыт ичинде Комиссиянын Коллегиясы тарабынан каралмакчы. Дары каражаттарын жүгүртүү боюнча дагы 8 акт жана медицина буюмдарын жүгүртүү чөйрөсүндөгү 9 акт жөнгө салуучу таасирлерге баа берүүнүн алкагында ачык талкуудан өттү». Ноябрь айында бул ченемдик документтерди Комиссиянын кароосуна сунуштоого даярдоо үчүн ЕЭКтин Жөнгө салуу таасирлерине баа берүүнү жүргүзүү боюнча жумушчу топтун отурумунда кароо белгиленген.

Болжолдуу алганда, ошол эле убакта Россия тарабынан Дары- дармектер жана медицина буюмдары боюнча макулдашууларды ратификациялоонун аякталышы күтүлүүдө, бул кабыл алынган документтердин бардык топтомунун күчүнө киришин жана жалпы рыноктордун өз учурунда старт алышын камсыз кылмакчы.

Валерий Корешковдун сөзү боюнча, дары каражаттарынын жана медицина буюмдарынын жалпы рыногун түзүү ЕАЭБ мамлекеттеринин фармацевтикалык өнөр жайынын өнүгүшүнө, дары-дармектерди жана медицина буюмдарын өз ара соодалоонун өсүшүнө, Биримдиктин беш өлкөсүнүн калкын коопсуз, таасирдүү жана сапаттуу препараттар менен камсыз кылууга өбөлгө түзөт.


Маалымат:

ЕАЭБ алкагында дары каражаттарын жана медицина буюмдарын жүгүртүүнүн бирдиктүү принциптери жана эрежелери жөнүндө макулдашуулар, төмөнкү аракеттердин ишке ашуусун болжолдогон:

- Евразия экономикалык комиссиясы тарабынан Дары-дармектердин жана медицина буюмдарынын жүгүртүүнү жөнгө салуунун бирдиктүү эрежелеринин кабыл алынышы;

- ЕАЭБ өлкөлөрүнүн бул чөйрөдөгү мыйзам актыларын шайкеш келтирүү үчүн зарыл болгон чаралардын кабыл алынышы;

- Дары каражаттарынын жана медицина буюмдарынын сапаттуулугун камсыз кылуу системасын түзүүгө бирдиктүү мамилелерди калыптандыруу;

- ЕАЭБ мүчө мамлекеттердин дары –дармектерди жана медицина буюмдарын жүгүртүү чөйрөсүндө контролдоо (көзөмөлдөө) жагында мыйзамдарын шайкештөө.