Sign In
ЕЭК Коллегиясы тамекинин зыяндыгын эскертүүчү эскиздер боюнча чечимди жактырды

ЕЭК Коллегиясы тамекинин зыяндыгын эскертүүчү эскиздер боюнча чечимди жактырды

09.12.15

8-декабрда Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясында, интеграция жана макроэкономика, бажы кызматташтыгы, соода, экономика жана каржы саясаты, энергетика жана инфраструктура, техникалык жөнгө салуу, санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар тармактарынагы маселелер каралды.

Атап айтканда, ЕЭК Комиссиясы, тамекинин зыяндыгын эскертүү эскиздерин жана аларды оромдун сыртына жайгаштыруу параметрлерин бекитүү боюнча Комиссиянын Кеңешинин чечиминин долбоорун жактырды. Россиянын Саламаттык сактоо министрлигине, ЕЭК Коллегиясынын тескемеси күчүнө киргенден кийин бир айлык мөөнөттө, Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) расмий сайтына жайгаштыруу максатында, дааналыгы 300 dpi кем эмес (бир сантиметрге 50дөн кем эмес сызык менен басып чыгарууга ылайык дааналыкта) тексттүү жазуусу жана растрлуу сүрөтү бар эки катмарлуу форматтагы, тамеки өнүмдөрүн колдонуунун зыяндыгынын эскертмелеринин эскиздеринин графикалык файлдарын Комиссияга берүүсү тапшырылды. Биримдикте мындай эскертмелердин бирдиктүү эскиздерин жана аларды милдеттүү түрдө тамеки кутуларына түшүрүү параметрлерин орнотуу, тамеки чегүүнүн зыяндуулугу тууралуу калктын маалымдуулугун жогорулатат.

Ошондой эле, ЕЭК Коллегиясы «Тамеки өнүмдөрүнүн техникалык регламентинин» талаптарын аткарууга зарыл болгон жана тамеки өнүмдөрүнүн дал келүүчүлүгүн баалоого зарыл болгон, изилдөөлөрдүн (сыноолордун) жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана ыкмаларын камтыган эл аралык стандарттарды иштеп чыгуу (өзгөртүүлөрдү киргизүү, кайра карап чыгуу) программасын кабыл алды. Бул чечим ЕАЭБнын тамеки боюнча техрегламентинин талаптарына карата эл аралык стандарттарды актуалдаштырууга зарыл болот. Анын натыйжасында бизнес кыйла сапаттуураак жана коопсуз тамеки өнүмдөрүн чыгарууга мүмкүндүк берет.

ЕЭК Коллегиясы, ЕЭК Кеңешинин Евразия экономикалык биримдигинин Техникалык регламенттерди иштеп чыгуу планына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү камтыган чечимин жактырды. Тараптардын сунуштарын эске алып, атап айтканда, техрегламенттердин көпчүлүгүн өзгөртүүлөр менен толуктоону, Биримдиктин 12 техрегламентттеринин долбоорлорун жана 13 техрегламенте өзгөртүүлөрдүн мамлекеттер ичинде макулдоонун жыйынтыктары боюнча Биримдик өлкөлөрүнүн чечимдерин ЕЭКке берүү мөөнөттөрүн тактоону болжошту.

Алардан сырткары, ЕЭК Коллегиясы, Ветеринардык текшерүүгө (көзөмөлгө) тийиш товарларга коюлуучу бирдиктүү ветеринардык (ветеринардык-санитардык) талаптардын жаңы главасын кабыл алышты. Бул глава Евразия экономикалык биримдиги өлкөлөрүнүн ортосунда лабораториялык жаныбарларды алып кирүү жана ташуу шарттарын аныктайт. Илимий максатта саламаттыгынын өзгөчө статусу бар жаныбарлар иштетилет. Ал статус илимий мекеме тарабынан илимий эксперимент өткөрүү максатынан келип чыгат. Лабораториялык жаныбарлар үчүн бирдиктүү ветеринардык талаптарды орнотуу аларды ташып кирүү жана орун которуп ташуу жол-жобосун жөнөкөйлөтөт.

Башка бир чечими менен ЕЭК Коллегиясы, ЕАЭБга лабораториялык жаныбарларды ташып кирүүгө ветеринардык сертификаттын жаңы формасын киргизди. Бул өзгөрүүгө тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларынын көнүүсү үчүн Комиссия Коллегиясы өткөөл мезгилди эске алды: бул чечим күчүнө киргенге чейин чыгарылган ветсертификат бланктары 2016-жылдын 1-июлуна чейин иштетиле берет.

ЕЭК Коллегиясы, Санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлгө (текшерүүгө) алынууга тийиш болгон товарларга бирдиктүү санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык талаптарда, муздатуучу суюктуктардын курамында метил спирти 0,05%дан ашпоо нормативин орнотту. Бул нормативдин чыккан себеби – акыркы кездерде ЕАЭБ рыногунда курамында 40%га чейин метил спиртин камтыган сапатсыз антифриздер сатууга чыгып жаткан учурлар көбөйгөн. Мындай көп көлөмдөгү метанолдун муздатуучу суюктуктарда болушу керектөөчүлөрдү алдоого жана калктын өмүрү менен ден-соолугуна зыян келтирүүгө алып келет: муздатуучу жана айнек жуучу суюктуктарда камтылган метил спиртинин уулуу буусу автоунаалардын салонуна кирет. Жаңы нормативди «Майлоочу материалдарга, майларга жана атайын суюктуктарга талаптар жөнүндө» техрегламентке тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу ЕЭК Кеңешинин чечими күчүнө кирген күндөн баштап иштей баштайт.