Sign In
Бирликтин техникалык регламенти "калыбына келтирилген сүткө" талаптар менен толукталды

Бирликтин техникалык регламенти "калыбына келтирилген сүткө" талаптар менен толукталды

10.07.20

Евразия экономикалык бирлигинин "Сүттүн жана сүт продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентине өзгөртүүлөр киргизилди. Документ "калыбына келтирилген сүткө" талаптар менен толукталды, ал керектөөчүлүк таңгакка өлчөп куюлган сүт азыктарынын категориясына киргизилди. Ошентип, аны идентификациялоо жана коопсуздук көрсөткүчтөрү боюнча аныксыздык жоюлду.

Азыркы убакытка чейин калыбына келтирилген сүттүн өндүрүүчүлөрү анын шайкештигин тастыктоодо жана маркалоодо "калыбына келтирилген сүттүн" ордуна керектөөчүлөр үчүн анча жагымдуу эмес болуп саналган "сүт суусундугу" аталышын колдонууга аргасыз эле.

Өзгөртүүлөр калыбына келтирилген сүттүн ак ниет өндүрүүчүлөрүнө аны "калыбына келтирилген сүт" катары идентификациялап, керектөөчүлүк таңгакка өлчөп куюп, жүгүртүүгө чыгарууга мүмкүндүк берет.

ЕЭК Кеңешинин Чечими ал Комиссиянын сайтында расмий түрдө жарыяланган күндөн тарта 180 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Маалымат
ЕАЭБдин "Сүттүн жана сүт продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентине ылайык, "калыбына келтирилген сүт" – концентрацияланган, коюлтулган же кургак сүт азыктарынан жана суудан өндүрүлгөн, керектөөчүлүк таңгакка өлчөп куюлган сүт азыгы, же, ичүүчү сүттөн сырткары, сүттү кайра иштетүүнүн азыктарын өндүрүү үчүн чийки зат.​