Sign In
"Тамак-аш продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентке өзгөртүүлөр күчүнө кирүүдө

"Тамак-аш продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентке өзгөртүүлөр күчүнө кирүүдө

10.07.20
11-июлда Бирликтин "Тамак-аш продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентине Евразия экономмикалык комиссиясынын Кеңешинин 2019-жылдын 8-августундагы № 115 Чечими менен кабыл алынган өзгөртүүлөр күчүнө кирмекчи.

Техникалык регламентке өзгөртүүлөрдө 7 жана 19-беренелерди жаныбарлардан алынган кайра иштетилбеген азык (тамак-аш) чийки затына жана аны алуу процесстерине коюлуучу талаптар менен толуктоо каралган. Атап айтканда, тамак-аш продукциясын даярдоо үчүн зарыл болгон мындай чийки зат өндүрүмдүү жаныбарлардан алынган болууга жана техникалык регламентке ылайык жүргүзүлүүчү ветеринардык-санитардык экспертизанын натыйжалары боюнча тамак-ашка колдонууга жарактуу деп таанылган болууга тийиш.

Ошондой эле, тамак-аш продукциясынын анда антибиотиктердин калдык өлчөмдөрүнүн камтылышынын жол берилген деңгээлдери боюнча коопсуздугунун айрым көрсөткүчтөрү жана тамак-ашка биологиялык активдүү кошулмалардын курамында колдонууга тыюу салынган өсүмдүктөрдүн тизмеги түзөтүлдү.

Тамак-аш продукциясына талаптарды колдонуунун "пакеттик принцибин" эске алуу менен, Бирликтин техникалык регламенттеринде дандарга жана атайылаштырылган тамак-аш продукциясынын айрым түрлөрүнө, анын ичинде дарылык диеталык жана алдын алуучу диеталык азыктарга коюлуучу талаптар Бирликтин тамак-аш продукциясынын айрым түрлөрүнө карата техникалык регламенттеринде белгиленген окшош талаптар менен шайкеш келтирилди.

Комиссиянын Коллегиясынын 2020-жылдын 26-майындагы № 69 Чечими менен жогоруда аталган өзгөртүүлөргө карата өткөөл мезгил белгиленген. Аталган өзгөртүүлөр күчүнө кирген күндөн тарта 12 айдын ичинде Бирликтин бажы аймагында тамак-аш продукциясын буга чейин белгиленген милдеттүү талаптарга ылайык өндүрүүгө жана жүгүртүүгө чыгарууга жол берилет. Техникалык регламентке өзгөртүүлөр күчүнө кирген күнгө чейин өндүрүлгөн продукцияны анын даярдоочусу тарабынан белгиленген жарактуулук мөөнөтүнүн ичинде жүгүртүүгө жол берилет.