Sign In
ЕЭК тамак-аш азыктарындагы антибиотиктердин камтылышы маселесин жөнгө салды

ЕЭК тамак-аш азыктарындагы антибиотиктердин камтылышы маселесин жөнгө салды

Depositphotos_164966390_s-2015.jpg
10.08.18
14-августтан тартып Евразия экономикалык комиссиянын (ЕЭК) Коллегиясынын 2018-жылдын 13-февралындагы № 28 Чечиминин 2-пункту күчүнө кирет. Анда Ветеринардык дары-дармек каражаттарынын тизмеги, жаныбар тегиндеги кайра иштетилбеген тамак-аш азыктарында, анын ичинде чийки затта камтылышы мүмкүн болгон калдыктардын максималдуу жол берилген деңгээлдери, ошондой эле аларды аныктоо усулдары камтылган.

Тизмек ага киргизилген бардык ветеринардык дары-дармек каражаттарынын болушуна өндүрүштүк контролду жүргүзүүгө милдеттендирбейт. Мында ишкерлерге тобокелдиктерге баа берүүгө негизделген ыкманы ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү берилет. Бул болсо чийки затты, мисалы, этти сатып алууда колдонулган антибиотиктер жөнүндө жеткирүүчүдөн маалыматты алып, кайра иштетүүчү, эгерде бул зарыл деп эсептесе, дал ушул антибиотиктердин калдыктарынын болушуна продукцияны текшере алат. Мында документ ишкерлерге изилдөөлөрдүн ар кандай ыкмаларын пайдаланууга укук берет, бул алардын ишин кыйла жеңилдетет.

14-августтан тартып Бирликке мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары жаныбар тегиндеги кайра иштетилбеген тамак-аш азыктары жагынан чектөө мүнөзүндөгү чараларды, эгерде антибиотиктер тизмекте көрсөтүлгөн жол берилген деңгээлдерден ашкан сандарда табылса жана тизмекке кирген изилдөөлөрдүн ыкмаларын пайдаланган болсо гана, колдоно алат.

Кабыл алынган ченемдер – жаныбар тегиндеги тамак-аш азыктарында ветеринардык дары-дармек каражаттарынын калдыктарын контролдоо маселелерин жөнгө салууда орто аралык баскыч. Жакын арада Комиссиянын алдында чийки заттагы гана эмес, ошондой эле жаныбар тегиндеги кайра иштетилген тамак-аш азыктарындагы антибиотиктердин максималдуу жол берилген деңгээлдерин белгилөө тартибин иштеп чыгуу милдети турат.

Ушул жана башка маселелерди чечүү үчүн ЕЭК Ведомстволор аралык жумушчу топту түздү, анын курамына ветеринария, санитардык-эпидемиологиялык жайлуулук, шайкештикке баа берүү жана өлчөөнүн бирдейлигин камсыз кылуу жагынан Бирликке мүчө мамлекеттин ыйгарым укуктуу органдарынын эксперттери кирди.

Маалымдама
Коллегиянын Чечими «Тамак-аш азыктарынын коопсуздугу жөнүндө» ББнын 021/2011 ТРнын 13-беренесинин 3-пунктунун жоболорун өнүктүрүү үчүн даярдалды, ага ылайык жаныбар тегиндеги кайра иштетилбеген азык-түлүк (тамак-аш) чийки заты ветеринардык колдонуу үчүн ушундай жаныбар дары-дармек каражаттарын, анын ичинде антибиотиктерди организмден чыгаруу мөөнөттөрү аяктагандан кийин дени сак өндүрүмдүү жаныбарлардан алынууга тийиш.

Бул ченем көп учурда ветеринардык дары-дармек каражаттарынын калдыктарынын нөлдүк курамынын талабы катары чечмеленет, бул ветеринардык препараттарды колдонууну жана жаныбар тегиндеги кайра иштетилбеген продукциянын калдык санынын курамын ченемдөөнү жөнгө салуунун эл аралык практикасына карама-каршы келет. Коллегиянын Чечими ушул көйгөйдү жөнгө салууга багытталган.