Sign In
Виктор Назаренко: «Кооптуу продукция жөнүндө маалымдоо жана контролдоочу (көзөмөлдөөчү) органдардын бажы жана укук коргоо органдары менен натыйжалуу өз ара аракеттенүү механизмдеринин тутумун түзүү ЕАЭБ үчүн маанилүү»

Виктор Назаренко: «Кооптуу продукция жөнүндө маалымдоо жана контролдоочу (көзөмөлдөөчү) органдардын бажы жана укук коргоо органдары менен натыйжалуу өз ара аракеттенүү механизмдеринин тутумун түзүү ЕАЭБ үчүн маанилүү»

11.07.19

Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) рыногунда техникалык регламенттердин талаптарына шайкеш келбеген продукциянын жүгүртүлүшүн болтурбоо, ошондой эле шайкештикти баалоо жаатында эреже бузуулардын алдын алуу максатында, Бирликтин өлкөлөрүндө мамлекеттик контролдун (көзөмөлдүн) натыйжалуулугун жогорулатуу, ошондой эле контролдоочу (көзөмөлдөөчү), бажы, укук коргоо органдарынын жана аккредиттөө боюнча органдардын өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу боюнча тутумдук чаралар ишке ашырылууда. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясынын техникалык жөнгө салуу боюнча мүчөсү (Министр) Виктор Назаренко Бириккен Улуттар Уюмунун Европа экономикалык комиссиясынын стандартташтыруу жана ченемдик жөнгө салуу маселелери боюнча кызматташтык жаатындагы саясаты боюнча Жумушчу топтун (БУУ ЕЭК 6-ЖТ) алкагында өткөрүлгөн, Рынокту көзөмөлдөө боюнча консультативдик топтун (MARS Group) 17-отурумунда билдирди. Жумушчу топтун отуруму 8–9-июлда Москвада ЕЭКтин штаб-квартирасында алгачкы жолу өткөрүлдү. 

«Заманбап технологияларды пайдалануусуз натыйжалуу контролдоо тутумун түзүү мүмкүн эмес. Кооптуу продукция жөнүндө маалымдоо тутумун түзүү боюнча Бирликте ишке ашырылып жаткан пилоттук долбоор контролдоочу (көзөмөлдөөчү) органдардын бажы жана укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүүсүнүн иштиктүү механизмдерин орнотуу маселесин чечүүгө мүмкүндүк берет», – деп ЕЭК министри баса белгиледи.

Виктор Назаренко отурумдун катышуучуларын, анын ичинде Европа бирлигинин өкүлдөрүн ЕАЭБде техникалык регламенттердин милдеттүү талаптарынын сакталышына мамлекеттик контроль (көзөмөл) жүргүзүү тутумунун өнүгүшү тууралуу маалымдады.

«Учурда Бирликте Бирликтин техникалык регламенттеринин талаптарынын сакталышына мамлекеттик контроль (көзөмөл) жүргүзүүнүн принциптери жана мамилелери жөнүндө макулдашуу кол коюу баскычында турат, кооптуу продукцияны айгинелөө боюнча жалпы маалыматтык процесс техникалык тестирлөөдөн өттү. Бүгүнкү күндө биз орнотулган милдеттүү коопсуздук талаптарына жооп бербеген, жана адамдын жашоосу жана ден соолугу үчүн потенциалдуу коркунуч келтирген продукциянын рынокто жүгүртүлүшүн болтурбоо боюнча ЕБ өлкөлөрүнүн тажрыйбасын эске алуубуз өтө маанилүү», – деп ЕЭК министри маалымдады.

Виктор Назаренко баса белгилеп өткөндөй, ЕЭКтин техникалык жөнгө салуу жаатындагы ченем жаратуу ишмердиги продукцияга милдеттүү талаптардын сакталышына контроль (көзөмөл) жүргүзүү тармагындагы эң мыкты дүйнөлүк иш-тажрыйбаларды, анын ичинде европалык иш-тажрыйбаларды Бирликтин укугуна имплементациялоонун максатка ылайыктуулугун эске алуу менен ишке ашырылат.

Европа бирлигинде «Рынокту көзөмөлдөө жана продукциянын шайкештиги жана 2004/42/ЕБ Директивасына жана (ЕБ) № 765/2008 жана (ЕБ) № 305/2011) Регламенттерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» № 2019/1020 Регламенти иштелип чыкканын эске алуу менен, ушул документти ЕБда колдонуу иш-тажрыйбасынын натыйжаларын талдоо жана жалпылоо ЕЭКтин жана БУУ ЕЭКтин жөнгө салуу тармагындагы мамилелеринин шайкеш келтирилишине өбөлгө түзөт.

Отурумдун катышуучулары техникалык регламенттердин талаптарын жана шайкештикти баалоо жол-жоболорун сактабагандык үчүн жоопкерчилик чөйрөсүндөгү укуктук актыларды, Бирликтин мүчө мамлекеттеринин рыногунда көзөмөлдү ишке ашыруунун принциптерин жана мамилелерин андан ары мыктылоонун перспективаларын белгилешти жана талкуулашты. Бул алардын аймактарында кепилденген коопсуз продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү маселелерин чечүү үчүн чоң мааниге ээ болот.