Sign In
ЕЭК азык-түлүктө жана айлана-чөйрөдө пестициддердин болушунун ченемдерин эл аралык талаптарга шайкеш келтирди.

ЕЭК азык-түлүктө жана айлана-чөйрөдө пестициддердин болушунун ченемдерин эл аралык талаптарга шайкеш келтирди.

11.11.15

10-ноябрда Евразия экономикалык комиссиясы жаңыланган жана эл аралык талаптарга шайкештелген азык-түлүктө жана айлана-чөйрөдө пестициддердин болушунун максималдуу ченемдерин, ошондой эле, “Өнүмдөрдө пестициддердин таасир этүүчү заттарынын калдык санын аныктоо ыкмаларынын тизмесин” бекитти.

Бажы Биримдигинин Комиссиясынын 2010-жылкы чечимине тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилди. Өзгөртүүлөр аркылуу Санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлгө (текшерүүгө) тийиш болгон товарларга бирдиктүү санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык талаптардын II главасынын 15-бөлүмүнүн жаңы редакциясы бекитилди.

Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) “Майлоочу заттарга, майларга жана атайын суюктуктарга талаптар жөнүндө” техникалык регламенти күчүнө киргендигине байланыштуу, Бирдиктүү санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык талаптардын муздатуучу суюктуктарга карата колдонбоо тууралуу чечим кабыл алынды.

ЕЭКтин чечими, атап айтканда, ЕАЭБ өлкөлөрүнүн бирдиктүү рыногуна жаңы пестициддердин чыгышын тездетет, айыл чара товарларын өндүрүүчүлөргө кошумча каржы чыгымын болтурбоого мүмкүндүк берет. Андан сырткары, муздатуучу суюктуктарга талаптарды коюу ашыкча кайталанышына жол берилбейт. Бирок эң негизгиси – бул кабыл алынган чечим адамдардын ден соолугуна пестициддердин терс таасир этүүсүнө жол бербөөгө өбөлгө болот.