Sign In
ЕЭК Кеңеши Станок куруу боюнча Евразиялык инженердик борбордун түзүлүшүн колдоого алды.

ЕЭК Кеңеши Станок куруу боюнча Евразиялык инженердик борбордун түзүлүшүн колдоого алды.

12.02.16

Москвада 12-февралда Евразия экономикалык комиссиясы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин “Станок куруу боюнча Евразия инженердик борборун түзүү концепциясы жөнүндө” долбоордук чечимин колдоду.

Концепция долбоорунда союздук Инжиниринг борборунун негизги иш максаттары, милдеттери жана аларды ишке ашыруу механизмдери аныкталат, мында ЕАЭБ өлкөлөрүнүн машина куруу өндүрүштүк процесстеринде инновациялык технолоргияларды иштеп чыгуу жана жайылтуу каралган.

Евразиялык өкмөт аралык кенештин чечим долбоору менен Инжинирнг борборун түзүү концепциясын кабыл алуу жана ЕАЭБ мамлекеттеринин өмөттөрүнө өз улуттук артыкчылыктарына жараша анын ишке ашышын камсыз кылуу тапшырылган.

Станок куруу боюнча инжиниринг борборун түзүү Биримдик өнөр жайынын жаны технологиялык багытка жана санарип экономикага өтүшүн камсыз кылуу үчүн Евразия экономикалык биримдиги мамлекеттеринде прогрессивдүү техникалык жана технологиялык базанын негизинде өнөр жай комплекстерин түзүү зарылчылыгына шартталган.

Санитардык, фитосанитардык жана ветерианрдык чаралар жагында ЕЭК кенеши Жогорку Евразия экономикалык кенешинин “ЕАЭБ мамлекеттеринин калкынын санитардык-эпидемиялык жыргалчылыгы жагында иш алып барган ыйгарым укуктуу органдардын жетекчилер кенеши жөнүндө” чечимин жактырды

Чечим менен Евразия экономикалык биримдигинин кошумча органы - ЕАЭБ мамлекеттеринин калкынын санитардык-эпидемиялык жыргалчылыгы жагында иш алып барган ыйгарым укуктуу органдардын жетекчилер кенешин түзүү каралат

Биримдик мамлекеттеринин Президенттери тарабынан алгылыктуу чечим чыгарылган шартта, Кенештин курамы биримдик мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдарынын жетекчилеринен  жана (же) башкы мамлекеттик санитардык врачтарынан түзүлөт.  Кенешке Евразия экономикалык комиссиясынын ЕЭКтин санитардык чаралар жагында функцияларынын ишке ашышын камсыз кылган Коллегия мүчөсү (Министр) да камтылат

Жетекчилер кенешине ЕЭК үчүн ЕАЭБ мамлекеттеринин калкынын санитардык-эпидемиялык жыргалчылыгы маселелери боюнча сунуштарды даярдоо укугу чегерилет.

Жетекчилер кенешинин негизги милдеттери төмөнкүлөр:

-биримдиктин  мамлекеттеринин калктын санитардык-эпидемиялык жыргалчылыгын камсыз кылуу жагында макулдашылган же координацияланган саясатынын ишке ашышына ар тараптан көмөктөшүү

-ыйгарым укуктуу мамлекенттик органдардын бул чөйрөдө өз ара ишин координациялоо