Sign In
ЕЭК Кеңешинин жыйынтыктары: ЕАЭБ өлкөлөрү жаныбарлардын өзгөчө кооптуу ооруларынын очогун диагностикалоодо жана жок кылууда өз ара иштешүүнүн тартибин бекитишти

ЕЭК Кеңешинин жыйынтыктары: ЕАЭБ өлкөлөрү жаныбарлардын өзгөчө кооптуу ооруларынын очогун диагностикалоодо жана жок кылууда өз ара иштешүүнүн тартибин бекитишти

В.Корешков-01.02.2017 - копия.jpg
13.11.17

Жаныбарлардын өзгөчө кооптуу, карантиндик жана зооноздук ооруларынын чыккан жерин алдын алууда, диагностикалоодо, локалдаштырууда жана жок кылууда жана аймакташтырууну жана компартментализацияны өткөрүүдө ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин өз ара иштешүүсүнүн тартиби бекитилди.

Документ Комиссия жана ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу ведомстволору тарабынан чогуу иштелип чыгарылган жана жаныбарлардын кооптуу ооруларын натыйжалуу алдын алууга, ал эми алар келип чыкканда - жок кылууга мүмкүндүк берген өз ара аракеттешүүнүн тартибин жана негизги формаларын аныктайт. Мисалы, Биримдиктин бир мамлекетинде ооруну аныктагандан кийин өлкөлөр чогуу эпизоотологиялык иликтөө жүргүзүп, илимий-изилдөө иштерин уюштуруп, ооруларды локалдаштыруу жана жок кылуу боюнча пландарды жана программаларды биргелешип иштешип жана жүзөгө ашыра алышат. Буга чейин чочколордун африкалык кара тумоосун, шарп оорусун жана малдын башка трансчек аралык ооруларын каттоодо Биримдик өлкөлөрүнүн ыйгарым укуктуу органдары көзөмөлгө алынуучу товарлардын жылуусуна чектөөлөрдү өз алдынча киргизишкен. Бул учурда өз ара иштешүүнүн макулдашылган тартиби болгон эмес, ал эми бул өз ара соодада жана биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашырууда кошумча кыйынчылыктарды жараткан.

Тартипте аймакташтырууну жүргүзүү методикасы жана компартментализациянын жалпы принциптери бекитилгендиги манилүү. Эгерде, мисалы, оору таркаган аймакта таза “аралчалар” болсо жана аларда биологиялык коргоонун зарыл деңгээли бар болсо, анда алардан этти жана башка айыл чарба продукцияларын жеткирүүгө уруксат берилет.

Тартипти иштеп чыгууга бир нече жыл кетти: 2013-жылдан 2017-жылга чейин документтин долбоору ЕЭКтин Консультативдик комитетине караштуу Ветеринардык-санитардык чаралар боюнча жумушчу топтордун отурумдарында, ошондой эле мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдарынын эксперттеринин, анын ичинде ветеринардык кызматтардын жетекчилеринин кеңешмелеринде каралган.

ЕАЭБте ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдүн натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн Ветеринардык контролду (көзөмөлдү) жүргүзүүдө лабораториялык изилдөөлөрдү (сыноолорду) өткөрүүнү уюштуруунун бирдиктүү эрежелери бекитилген. Алар ЕАЭБтин бажы чек арасындагы жана бажы аймагындагы ветеринардык контролдо лабораториялык изилдөөлөрдү уюштурууга жана өткөрүүгө талаптарды аныктоого менен, Биримдик өлкөлөрүнүн ветеринария жаатындагы лабораторияларынын (борборлорунун), референттик лабораторияларынын (борборлорунун) жана ыйгарым укуктуу органдарынын ишмердүүлүгүн жөнгө салышат.  Мындан тышкары, сынамдарды (үлгүлөрдү) тандоонун, сактоонун жана транспортировкалоонун, лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүүнүн жана жыйынтыктарды жол-жоболоштуруунун тартиби аныкталган, ошондой эле Биримдик өлкөлөрүнүн лабораторияларынын (борборлорунун) өз ара аракеттешүүсүнүн форматтары жазылган.

Бул эрежелерди колдонуу ветеринардык-санитардык жактан кооптуу же Биримдиктин бирдиктүү талаптарына ылайык келбеген товарлардын киргизилишин алдын алууга мүмкүндүк берет. Мындан тышкары, жаныбарлардын жугуштуу ооруларынын козгогучтарын аныктоонун натыйжалуулугу жогорулайт.

Аларды колдонуунун потенциалдуу тобокелине жараша Медициналык буюмдардын сапат менеджментинин системасын жайылтууга, колдоого жана баалоого талаптардын долбоору кабыл алынды. Бул документти иштеп чыгуу Медициналык буюмдардын (медициналык багыттагы буюмдардын жана медициналык техниканын) айланымынын бирдиктүү принциптери жана эрежелери жөнүндө макулдашууда каралган.

Талаптар тобокелдин жогорку классындагы медициналык буюмдарды өндүрүүчүлөрдү сапат менеджментинин системасын жайылтууга милдеттендирет жана бул системалардын негизги мүнөздөмөлөрүн аныкташат. Талаптардын аткарылышына көзөмөл жүргүзүү үчүн өндүрүштү баштапкы, мезгилдик (пландык) жана пландан тышкаркы инспекциялоо жолу менен медициналык буюмдардын сапат менеджментинин системасын баалоо жүргүзүлөт. Документте мындай инспекциялоолорду жүргүзүү үчүн негиздер көрсөтүлгөн.

Медициналык буюмдардын өндүрүүчүлөрүнө жаңы шарттарда иштөөгө өтүүнүн максималдуу ыңгайлуу шарттары түзүлгөн. Бул максатта, ошондой эле инспекциялоочу уюмдардын тизмесин түзүү үчүн ЕЭК Кеңеши бул чечим күчүнө кирген датадан баштап бир жылдык өткөөл мезгилди аныктаган.

ЕЭК Кеңешинин мүчөлөрү Биримдиктин “Парфюмериялык-косметикалык продукциясынын коопсуздугу жөнүндө” техрегламентине оңдоолордун иштелип чыгарылышын жактырды. Өзгөртүүлөр парфюмериялык-косметикалык продукцияда колдонулган заттардын, анын ичинде боектордун, консерванттардын, УФ-фильтрлердин тизмелерин жыл сайын алмаштырууга мүмкүндүк берет. Бул ЕАЭБ техрегламентинин эл аралык талаптар менен айкалышуусунун жогорку деңгээлин камсыздайт.