Sign In
ЕАЭБ өлкөлөрүнүн жаш эксперттери жана журналисттери үчүн “жайкы мектеп” өз ишин баштады

ЕАЭБ өлкөлөрүнүн жаш эксперттери жана журналисттери үчүн “жайкы мектеп” өз ишин баштады

14.07.15

13-июлда Москва шаарында Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасы Виктор Христенко, Россиянын Эл аралык иштер боюнча кеңешинин (РЭИК) башкы директору Андрей Кортунов жана ЕЭК Коллегиясынын мүчөсү (Министр) Карине Минасян Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) өлкөлөрүнүн жаш эксперттерине арналган “Жайкы мектептин” ишин ачып беришти. Жайкы мектеп евразия экономикалык интеграциясынын приоритеттерине, перспективаларына жана куралдарына арналып, бир жумага созулмакчы.

«Жайкы мектептин» катышуучулары интеграциялык биримдиктин түзүлүү тарыхынан тартып анын учурдагы абалы жана өнүгүү перспективаларына чейин евразиянын экономикалык биримдиги тууралуу жөнүндө кенен түшүнүк алышып, рыноктордун жалпы жана бирдиктүү тармактарын түзүү, ошондой эле экономиканын ар кандай тармактарында координацияланган, макулдашылган, жалпы жана бирдиктүү саясаттарды жүргүзүү боюнча масштабдуу долбоорлор менен таанышышат. Окуунун жүрүшүндө интеграция институттары, механизмдери жана иш жүзүндө колдонулган тажрыйбалар каралат.

Ушул долбоордун катышуучулары - евразия интеграциясы боюнча көйгөйлөрдү кесипкөй деңгээлде изилдеп жатышкан Армениянын, Беларусиянын, Казакстандын, Кыргызстандын жана Россиянын жаш окумуштуулары, эксперттери жана журналисттери. «Мектептин» катышуучуларын РЭИК жана ЕЭК пресс- кызматынын өкүлдөрү сынактык негизде тандап алышкан. Катышуучулардын орточо курагы 30 жашты түзөт.

«Жайкы мектепти» ачып жатып Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Виктор Христенко баса белгилегендей, ушул жылдын башындагы евразия мейкиндигинде болуп өткөн эң негизги окуя – ЕАЭБ жөнүндө келишимдин күчүнө кириши болду. Азыркы учурда Комиссия жана Бирликтин бардык иштери ушул келишимге ылайык жүргүзүлүүдө. Виктор Христенконун айтымында, учурдагы татаал экономикалык коньюктура мезгилинде Бирликтеги өлкөлөрдүн өнүгүүсү үчүн бирдиктүү рынокту калыптандыруу өзгөчө зор мааниге ээ.

 Ушундан улам, Виктор Христенко мындай деди: “бүгүнкү күндө биз туш болуп жаткан кыйынчылыктар - бул интеграциянын натыйжасы эмес. Алар интеграция толук ишке ашырыла электигине байланыштуу, жана бул олуттуу көйгөй. Жалпы процесстин толугу менен интеграцияланбаган бөлүгүн өз убагында чара көрбөсө, коркунучтуу дартка айланып кетиши мүмкүн болгон рак клеткасына окшоштурсак болот. Мындай жагдайга туш болбойбуз деп ишенем. Дарылар, медициналык буюмдар, алкоголь, мунайзат, газ жана башка бир катар астейдил темалар боюнча мындай кыйынчылыктарды четтете алабыз деп үмүттөнөм”. ЕЭК Коллегиясынын сөзү боюнча, интеграциялык бирикмени куруу менен, - “улуттук же бир беткей лоббизмди жеңип өтүп, кыйла жогорку сапаттагы жаңы деңгээлдеги ченемдерди кура алабыз”.

ЕЭК Коллегиясынын Төрагасы терең интеграцияны жүзөгө ашырып, коюлган максаттарга жетүү үчүн кадамдар жана мөөнөттөр так белгиленди деп айтып өттү. Алар тарифтик коргоого, техникалык жөнгө салуунун ченемдерин кабыл алууга жана башка позицияларга байланыштуу. Мисалы, Бирликте координацияланган энергосаясатты жүргүзүү иши жана жалпы принциптердин базасында жалпы энергорынокторду калыптандыруу бир нече этап менен жүзөгө ашырылмакчы. 2019-жылдын башынан тарта жалпы электроэнергетикалык рынокту ишке киргизүү пландаштырылып, андан кийин 2025-жылдан баштап – газ, мунайзат жана мунайзат өнүмдөрүнүн жалпы рыноктору ишке киргизилет.

“Европа биримдигинин мисалында интеграциянын бардык “оң” жана “терс” жактарын байкоого болот. Грециядагы кырдаалды алып карап көрсөк. ЕАЭБнын эң негизги жаңылыштыгы – интеграцияны тереңдетип эмес, кеңейтип жүзөгө ашыргандыгы. Биздин милдет – ушундай каталарды кайталабоо. Биздин Президенттер ар дайым баса белгилешкендей, ЕАЭБ – бул экономикалык бирлик”, - деп билдирди Виктор Христенко.

 РЭИК башкы директору Андрей Кортунов “мектептин” тематикасы жана форматы көп жагынан уникалдуу экенин белгилеп өттү. “Евразиялык интеграция процесси кандай жүрүп жатканын биринчи маалымат булактарынан угуу эксперттер үчүн маанилүү, - деди ЭИРК өкүлү. – Ал эми Бирлик өлкөлөрүндө бул темадагы талкууну эксперттик жана академиялык коомчулуктун деңгээлине көтөрүү керек”.

ЕЭК Министри Карине Минасян жаш эксперттерге кайрылып жатып, мындай сунушун билдирди: “Евразиялык экономикалык мейкиндикке санариптик экономикалык призма аркылуу кароо керек. Анткени биз ЕАЭБ мейкиндигинде мамлекетти жана бизнести башкаруунун, алардын өз ара иштешүүлөрүнүн санариптик технологияларына негизделген, инновациялык  моделдери жана санариптик транспорттук-логистикалык коридорлор түзүлүшүн каалайбыз. Мисалы, Бирлик менен жалпы кургак чек аралары жок болгондуктан, Армения үчүн бул өтө чоң мааниге ээ”.

 Карине Минасяндын пикири боюнча, евразиялык интеграция долбооруна кошулууга Арменияны кызыктырган жагдайлардын ичинен эң маанилүүсү, - рынокторго жетки алуу мүмкүнчүлүгү. Бирликте товарлардын, тейлөө кызматтарынын, капиталдын жана жумушчу күчтөрдүн айланымындагы кедергилерди жокко чыгарууга багытталган жөнгө салуучу ченемдердин толук комплекси бар. Мындан тышкары, долбоордун бардык катышуучулары үчүн бирдей укуктар жана бирдей катышуу каралган.

13-июлдан 18-июлга чейин “Жайкы мектептин» катышуучулары евразия интеграциясы боюнча кеңири түшүнүк берген билим берүү программасында катышмакчы. Анда лекциялар, мастер-класстар, тегерек столдор, аналитикалык шыктарды өнүктүрүү боюнча семинарлар, презентацияларды даярдоо боюнча тренингдер сыяктуу ар кандай окутуу форматтары колдонулат..

Иш чара Комиссиянын ЕЭАБга мүчө мамлекеттердин эксперттик коомчулугу  менен ырааттуу иштин алкагында, ЕЭК ишинин ачык жана айкындуулук принциптерине ылайык жүргүзүлөт.

Долбоор эксперттик чөйрөдө евразия экономикалык интеграция процесстери боюнча түшүнүктү кеңейтүүгө, ЕЭКтин эксперттик жана медиа-коомчулугу менен болгон иштешүүсүнүн майнаптуулугун арттырууга багытталган.

 Алынган билим деңгээлинин негизинде «мектептин» катышуучулары ЕЭК менен РЭИК евразия интеграциясынын мындан аркы өнүгүүсү боюнча өз көз карашын иштеп чыгып, сунушташат. Мыкты сунуштар Комиссиянын ишинде пайдаланылышы мүмкүн.​