Sign In
ЕАЭБде бут кийим маркаланат

ЕАЭБде бут кийим маркаланат

14.08.19

Чолпон-Атада болуп өткөн ЕЭК Кеңеши, Евразия экономикалык бирлигинде (ЕАЭБ) товарларды идентификациялоо каражаттары менен маркалоо жөнүндө макулдашууга ылайык, бут кийимди идентификациялоо каражаттары менен маркалоону киргизүүнү чечти.

Маркалоонун киргизилиши Бирликте товарлардын эркин кыймылы үчүн кошумча тоскоолдуктарды жаратпайт. Тескерисинче, бизнестин чарба жүргүзүүчү субъектилердин ишмердигине кошумча талаптарды улуттук деңгээлде киргизүү мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу кызыкчылыктары эске алынышы зарыл.

Кабыл алынган чечимдин негизги аспекти болуп Бирликте маркалоону мүчө мамлекеттердин технологиялык, уюштуруучулук жана укуктук-ченемдик даярдыгына жараша ЕАЭБдин маркалоо тутумуна кошулуу мүмкүнчүлүгү менен, Комиссиянын Кеңеши тарабынан бекитилген бирдиктүү техникалык эрежелер жана стандарттар боюнча киргизүү мүмкүнчүлүгү саналат.

ЕЭК Кеңеши идентификациялоо каражаттары менен маркалоого жаткан бут кийимдин тизмегин; идентификациялоо каражаттарын, алардын мүнөздөмөлөрүн, аларды генерациялоонун тартибин, ошондой эле идентификациялоо каражаттарынын бирдиктүү реестринде камтылган маалыматтардын негизинде (бар болсо) идентификациялоо каражаттарында камтылууга тийиш болгон маалыматтын курамын жана түзүмүн бекитти. Мындан сырткары, товарларды маркалоо тартиби, бир тараптан мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдарынын ортосунда, жана, экинчи тараптан, Бирликтин өлкөлөрүнүн компетенттүү органдарынын жана Евразия экономикалык комиссиясынын ортосунда өз ара берилүүчү, маркаланган товарлар жөнүндө маалыматтардын форматына, курамына жана түзүмүнө талаптар, ошондой эле мындай маалыматтарды берүү мөөнөттөрү бекитилди.

Товарларды маркалоонун маалыматтык тутумунда камтылган, маркаланган товарлар жөнүндө маалыматтардын минималдуу курамы бекитилди, алар керектөөчүлөргө жана башка кызыкдар жактарга улуттук компоненттердин жана товарларды маркалоонун маалыматтык тутумунун интеграциялык компонентинин курамындагы маалымат кызматтары аркылуу жеткиликтүү кылынмакчы.

Бирликтин өлкөлөрү, идентификациялоо каражаттары менен маркаланган бут кийимдин тоскоолдуктарсыз жүгүртүлүшүн камсыз кылуу үчүн, 2020-жылдын 1-мартына чейин улуттук операторлорду аныктоого тийиш.

Өзүнүн аймагында маркалоону киргизгенге чейин, маркалоону киргизбеген мүчө мамлекеттердин улуттук операторлору, өзүнүн аймагында маркалоону киргизген мүчө мамлекеттин улуттук операторунан (администраторунан) алынган коддордун товарларды жүгүртүүнүн катышуучуларына берилишин камсыз кылат.

Улуттук операторлор чек ара аралык өз ара сооданын алкагында сатылган маркаланган бут кийимдер тууралуу маалымат алмашууну камсыз кылышат. Улуттук операторлордун ортосундагы өз ара аракеттенүү Евразия экономикалык бирлигинин интеграцияланган маалыматтык тутуму аркылуу ишке ашырылат.