Sign In
ЕЭК жана ЕАЭБ өлкөлөрү илимий негиздеги үрөнчүлүк чарбасы жана асыл тукум мал чарбачылыгы боюнча мыйзамдарды бир түргө келтиришмекчи

ЕЭК жана ЕАЭБ өлкөлөрү илимий негиздеги үрөнчүлүк чарбасы жана асыл тукум мал чарбачылыгы боюнча мыйзамдарды бир түргө келтиришмекчи

Фото-КК по АПК-НИР-Камалян.JPG
14.07.20

Евразия экономикалык комиссиясы Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнө мөмө берүүчү, жемиш берүүчү өсүмдүктөрдүн жана жүзүмдүн отургузуучу материалынын сорттук сапаттарын аныктоо, ошондой эле мал чарбачылыгында түзүлүп жаткан селекциялык жетишкендиктерди апробациялоо ыкмаларын бир түргө келтирүүдө көмөк көрсөтүүгө даяр. Аталган багыттар боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү пландаштырылууда. Бул тууралуу 13-июлда Комиссиянын штаб-квартирасында агроөнөр жай комплекси боюнча Консультативдик комитеттин ЕЭКтин өнөр жай жана АӨК боюнча министри Артак Камаляндын төрагалагы астында өткөрүлгөн кеңешмесинде кеп козголду.

Консультативдик комитеттин мүчөлөрү дүйнөлүк тажрыйбаны эске алуу менен ЕАЭБдин алкагында мөмө берүүчү, жемиш берүүчү өсүмдүктөрдүн жана жүзүмдүн отургузуучу материалынын (маткалык отургузулган өсүмдүктөрдүн, питомниктердин) сорттук (помологиялык) сапаттарын аныктоонун илимий жактан негизделген ыкмаларын иштеп чыгуунун максатка ылайыктуулугун жактырышты.

Бул тематика боюнча изилдөөлөр Бирлик жөнүндө келишим менен жана 2017-жылдагы ЕАЭБдин алкагында айыл чарба өсүмдүктөрүнүн уруктарын жүгүртүү жөнүндө макулдашуу менен аныкталган макулдашылган агроөнөр жай саясатынын милдеттерин ишке ашыруу үчүн керек.

Илимий-изилдөө иштеринин натыйжалары боюнча иштелип чыккан ыкмалар Бирликте соода жүргүзүүдө документтерди өз ара таануу үчүн отургузуучу материалдын сорттук сапаттарын баалоо жол-жоболорунун жана анын натыйжаларынын эквиваленттүүлүгүн камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Натыйжада бул мүчө мамлекеттерде мөмө берүүчү, жемиш берүүчү өсүмдүктөрдүн жана жүзүмдүн отургузуучу материалынын рыногунун өнүгүшүнө өбөлгө түзөт.

Асыл тукум мал чарбачылыгынын маселелерин талкулоодо айыл чарба жаныбарларынын, анын ичинде ири жана майда мүйүздүү малдын, чочколордун, жылкылардын, төөлөрдүн, куштардын, териси баалуу айбандардын, балыктардын, аарылардын апробацияланган жаңы тукумдарынын, түрлөрүнүн, линияларынын жана кроссторунун айырмалуулугун, бир түрдүүлүгүн, ооруларга каршы стабилдүүлүгүн жана туруктуулугун баалоонун ЕАЭБ өлкөлөрү үчүн бирдиктүү усулун иштеп чыгуу жөнүндө сөз кылынды.

Ошондой эле, бул тематика боюнча изилдөөлөр 2019-жылдын октябрындагы ЕАЭБдин алкагында айыл чарба жаныбарлары менен селекциялык-асыл тукумдук ишти жүргүзүүнү бир түргө келтирүүгө багытталган чаралар жөнүндө макулдашууну жана ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринде айыл чарба жаныбарларынын түзүлгөн жаңы түрлөрүн, линияларын (тукумдарын) жана кроссторун апробациялоону жүргүзүү тартибинин долбоорун ишке ашыруу үчүн керек деп белгиленди. Иштерди 2021–2022-жылдарда аткаруу каралууда.

Заманбап эл аралык мамилелерди эске алуу менен иштелип чыккан тийиштүү усул Бирликтин өлкөлөрүнүн ыйгарым укуктуу органдары тарабынан мал чарбачылыгындагы селекциялык жетишкендиктерди апробациялоодо колдонулмакчы. Бул аталган чөйрөдөгү ишти бир түргө келтирүүгө мүмкүндүк берет жана алардын ЕАЭБдин алкагында таанылышын камсыз кылат.

ЕАЭБдин алкагында айыл чарба продукциясына кампа күбөлүктөрүн чыгаруу (берүү), жүгүртүү жана жоюу эрежелери жөнүндө макулдашуунун долбоорун талкуулагандан кийин, Консультативдик комитеттин мүчөлөрү аны жалпысынан жактырышты. Казакстандык тараптын сунушу боюнча дан тил каттарынын жүгүртүлүшүн камсыз кылуу боюнча Казакстандын тажрыйбасынын презентациясы пландаштырылган.

Макулдашуунун долбоору Бирликтин алкагында айыл чарба продукциясына кампа күбөлүктөрүн чыгаруу (берүү), жүгүртүү жана жоюу менен байланыштуу укуктук мамилелерди жөнгө салат. Кампа күбөлүктөрүнүн реестрине киргизилген жана Макулдашуунун талаптарына шайкеш келген, мүчө мамлекеттерде чыгарылган (берилген) документсиз кампа күбөлүктөрүнүн ЕАЭБ өлкөлөрүндө өз ара таанылышы каралган.