Sign In
ЕАЭБтин “Автомобиль жолдорунун коопсуздугу” техникалык регламентиндеги стандарттар тизмесине өзгөртүүлөрдүн долбоорунун ачык талкуусу башталды

ЕАЭБтин “Автомобиль жолдорунун коопсуздугу” техникалык регламентиндеги стандарттар тизмесине өзгөртүүлөрдүн долбоорунун ачык талкуусу башталды

15.04.16

Евразия экономикалык комиссиясы Стандарттар тизмесине киргизилүүчү өзгөртүүлөрдүн долбоорун ачык талкуулоо  башталгандыгы жөнүндө билдирет. Өзгөртүүлөрдү ыктыярдуу колдонуунун натыйжасында Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) “Автомобиль жолдорунун коопсуздугу” техникалык регламентинин талаптарын, ошондой эле изилдөөлөрдүн (сыноолордун)  жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана ыкмаларын, анын ичинде бул техрегламенттин талаптарын колдонуу жана аткаруу,  техникалык жөнгө салуу объекттеринин шайкештигин баалоону ишке ашыруу үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандап алуу эрежелерин камтыган Стандарттар тизмегиндеги эрежелерди сактоо камсыздалат.

Стандарттардын тизмесине өзгөртүүлөрдүн долбоору Комиссияга Россия Федерациясынын Транспорт министрлиги тарабынан сунушталган. Бул тапшырма аталган министрликке ЕЭКтин Техникалык жөнгө салуу, санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык чараларды колдонуу боюнча консультативдик комитетинин Стандартташтыруу боюнча комитетчесинин чечими менен берилген. 

Стандарттар тизмесине өзгөртүүлөрдүн долбоорунда  төмөнкү иш-аракеттер камтылган: 

- 5 мамлекеттер аралык стандартты Казакстан Республикасынын Инвестиция жана өнүктүрүү министрлигинин Техникалык шайкештөө жана метрология комитетинин “Стандартташтыруу жана тастыкташтыруу боюнча Казакстан институту” Республикалык Мамлекеттик Мекемесинин (РММ) сунуштарына ылайык киргизүү. 

- Мамлекеттер аралык стандарттарды иштеп чыгуу (өзгөртүүлөрдү киргизүү, кайра карап чыгуу) боюнча программага ылайык  2015-жылы кабыл алынган 2 мамлекеттер аралык стандарттарды киргизүү.  Аларды ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ЕАЭБтин “Автомобиль жолдорунун коопсуздугу” техникалык регламентинин талаптарын, ошондой эле изилдөөлөрдүн (сыноолордун)  жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана ыкмаларын, анын ичинде бул техрегламенттин талаптарын колдонуу жана аткаруу, ЕЭК Коллегиясынын 2011-жылдын 13-июнундагы чечими менен бекитилген продукциянын шайкештигин баалоону (тастыктоону) жүргүзүү үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандап алуу эрежелерин камтыган мамлекеттер аралык стандарттарды сактоо камсыздалат.

- Беларусь Республикасынын стандартташтыруу боюнча Мамлекеттик комитетинин сунушуна ылайык, “Мунай жол жабышкак битумдар. Техникалык шарттар” ГОСТ 22245-90 жана “Жол битумдары. Техникалык талаптар жана ” СТБ 12591-2010 пункттарын киргизүү. 

Иш кагаз 30 күн ичинде ачык талкуулоо үчүн  ЕЭКтин расмий сайтында жайгаштырылган.  Евразия экономикалык биримдик мамлекеттеринин жана үчүнчү өлкөлөрдүн кызыкдар адамдарынан түшкөн эскертүүлөр жана сунуштар Комиссиянын dept_techregulation@eecomission.org электрондук дарегине жиберилүүсү керек. 

Маалымат

Евразия экономикалык биримдигинин (Бажы биримдигинин) “Автомобиль жолдорунун коопсуздугу” техникалык регламенти 2011-жылдын октябрь айында кабыл алынып, 2015-жылдын февраль айында күчүнө кирген.  Автомобиль жолдорун долбоорлоо, куруу, реконструкция, капиталдык оңдоп-түзөө жана автомобил жолун эксплуатациялоо стадияларында: жарандардын өмүрүн жана (же) алардын ден соолугун, мүлктөрүн коргоо; айлана чөйрөнү, жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү коргоо; керектөөчүлөрдүн жаңылуусуна кирген аракеттерди өбөлгөлөө; энергетикалык эффективдүүлүк жана каражат үнөмүн камсыздоо максатында иштелип чыгарылды.

Техрегламент автомобиль жолдоруна, жана аларды долбоорло процесстерине, курулуштарга, реконструкцияга, капиталдык оңдоп түзөө жана эксплуатациялоо, ошондой эле бул талаптарга ылайык баалоо формалары жана тартиптерине карата минималдуу коопсуздук талаптарын бекитет.  Бул иш кагазды техникалык шайкештөө объекттерине жалпы колдонуудагы кайрадан курулуп жаткан, капиталдык оңдоп-түзөөдөгү, эксплуатациядагы, реконструкциядагы автомобил жолдору, ошондой эле жол курулмалары, анын ичинде жабдуу элементтери (жол кызматы объекттери үчүн алар жайгашкан жер гана каралат) жана алар менен байланыштуу автомобилдик жолдорду жана жол курулмаларын долбоорлоо, курулуш, реконструкция, капиталдык оңдоп-түзөө жана эксплуатация процесстери кирет.