Sign In
ЕЭК коллегиясы четтен киргизилген товарлардан алынуучу бажы алымдарынын эсепке киргизилишин жана бөлүштүрүлүшүн биргелешип көзөмөлдөө боюнча документтин долбоорун мамлекет ичинде макулдашуу үчүн ЕАЭБ өлкөлөрүнө жөнөттү

ЕЭК коллегиясы четтен киргизилген товарлардан алынуучу бажы алымдарынын эсепке киргизилишин жана бөлүштүрүлүшүн биргелешип көзөмөлдөө боюнча документтин долбоорун мамлекет ичинде макулдашуу үчүн ЕАЭБ өлкөлөрүнө жөнөттү

15.07.15

14-июлда Евразиялык экономикалык комиссиянын коллегиясынын кезектеги отурумунда каржы саясаты, техникалык жөнгө салуу, өнөр-жай жана агроөнөр-жай комплекси, монополияга каршы жөнгө салуу жана соода жаатындагы маселелер каралды.

Өзгөчө белгилей кетүүчү нерсе, четтен киргизилген товарлардан алынуучу бажы алымдарынын (бирдей күчкө ээ башка алымдардын, салыктардын жана жыйымдардын) суммаларын эсепке киргизүү жана бөлүштүрүү, ошондой эле аларды ЕАЭБнын мүчө-мамлекеттеринин киреше бюджеттерине которуу тартибинин сакталышын биргелешип көзөмөлдөө боюнча Макулдашуунун долбоорун мамлекет ичинде макулдашуу үчүн Евразиялык экономикалык биримдиктин (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттерине жөнөтүү чечими кабыл алынды. Мамлекет ичинде макулдашуунун натыйжалары 2015-жылдын 30-сентябрында ЕЭКна берилиши керек.

ЕАЭБ жөнүндө келишимге ылайык, ЕАЭБнин мүчө-мамлекеттеринин каржылык көзөмөл боюнча жогорку органдары биргелешип көзөмөлдөө иш-чараларынын алкагында, ЕАЭБ жөнүндө келишимдин №5 тиркемеси болгон Четтен киргизилген товарлардан алынуучу бажы алымдарынын (бирдей күчкө ээ башка алымдардын, салыктардын жана жыйымдардын) суммаларын эсепке киргизүү жана бөлүштүрүү, ошондой эле аларды ЕАЭБнын мүчө-мамлекеттеринин киреше бюджеттерине которуу тартиби тууралуу Протоколунун жоболорунун биримдиктин мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдарынын тарабынан сакталышын жыл сайын текшерип турушат.

Биргелешип көзөмөлдөө иш-чараларынын натыйжасында, четтен киргизилген товарлардан алынуучу, бөлүштүрүүгө тийиш болгон бажы алымдарынын суммаларынын мүчө-мамлекеттин ыйгарым укуктуу органынын бирдиктүү эсебине киргизилиши, мүчө-мамлекеттердин бюджеттеринин ортосундагы четтен киргизилген товарлардан алынуучу бажы алымдарынын толугу менен жана өз маалында бөлүштүрүлүшү, ошондой эле четтен киргизилген товарлардан алынуучу бажы алымдарынын суммаларын бөлүштүрүү нормативдеринин ыйгарым укуктуу органдары тарабынан сакталышы текшерилип, көзөмөлдөнөт.

Түзүлгөн келишим биргелешип көзөмөлдөө иш-чарасын уюштуруу жана өткөрүү, анын натыйжаларын жол-жоболоштуруу тартибин, эреже бузууларды жоюу жана каржы көзөмөлүнүн жогорку органдарынын сунуштарын жүзөгө ашыруу механизмин белгилейт.  Келишимдин долбоору ЕАЭБнин мүчө-мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдары менен каржы көзөмөлүнүн жогорку органдары менен макулдашылган.

Мүчө-мамлекеттердин өкмөттөрү каржы көзөмөлүнүн жогорку органдары түзгөн биргелешип көзөмөлдөө иш-чарасынын натыйжалары тууралуу жыйынтыктоочу отчет алынган күндөн баштап 10 иш күндүн ичинде аны аткаруу үчүн өз мамлекетинин мамлекеттик органдарына жөнөтүшү керек. Алар болсо, өз кезегинде, 3 айдын ичинде аныкталган эреже бузууларды жоюп, алынган сунуштардын жүзөгө ашырылышын камсыз кылып, бул жөнүндө өз мамлекетинин өкмөтүнө жана каржы көзөмөлүнүн жогорку органына кабарлоого тийиш.

Мүчө-мамлекеттер четтен киргизилген товарлардан алынуучу бажы алымдарынын бөлүштүрүлгөндөн кийинки суммаларын эсепке которуу боюнча милдеттенмелерди аткарышпаса, чала аткарышса жана (же) өз маалында аткара албай калышса, кечеңдеткендиги үчүн Протоколго ылайык пайыз төлөп беришет, ошондой эле аймагында ушундай эреже бузуулар аныкталган мүчө-мамлекеттин мыйзамдарында каралган шарттар боюнча жоопко тартылышат.

Мындан тышкары, ЕЭК коллегиясынын отурумунда "Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчө-мамлекеттеринин калкынын санитардык-эпидемиологиялык байкерчилиги, ветеринария жана өсүмдүктөрдүн карантини жаатындагы ЕАЭБнин мүчө-мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдарынын жетекчилеринин кеңештери жөнүндө" Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин чечиминин долбоору жөнүндө" ЕЭКнын Кеңешинин чечиминин долбоору кабыл алынды.

Документте ЕАЭБнин төмөнкүдөй үч көмөкчү органын түзүү каралган:  ЕАЭБнин мүчө-мамлекеттеринин калкынын санитардык-эпидемиологиялык байкерчилиги жаатындагы ыйгарым укуктуу органдардын жетекчилеринин кеңеши, ЕАЭБнин мүчө-мамлекеттеринин ветеринария жаатындагы ыйгарым укуктуу органдарынын жетекчилеринин кеңеши, ЕАЭБнин мүчө-мамлекеттеринин өсүмдүктөрүнүн карантини боюнча ыйгарым укуктуу органдарынын жетекчилеринин кеңеши.  Түптөлүп жаткан түзүлүштөр биримдиктин мүчө-мамлекеттеринин тийиштүү чөйрөлөрүндө өзара макулдашылган жана (же) координацияланган саясатты жүргүзүүгө көмөктөшүп, ыйгарым укуктуу улуттук мамлекеттик органдардын өзара иштешүүсүн жөнгө салат деп божомолдонууда.

Мындан тышкары Коллегия ЕАЭБнин техникалык регламентинин мазмуну жана типтик түзүлүшү боюнча сунуштарга байланыштуу ЕЭКнын кеңешинин чечиминин долбоорун жактырды. Сунуштар усулдук мүнөзгө ээ болуп, катышуучуларга техникалык регламенттерди иштеп чыгуу процессинде жардам берет. Документте Биримдиктин техникалык регламентинин бөлүмдөрү тизмеленип, ошол бөлүмдөрдүн мазмуну боюнча сунуштар келтирилген. Аларды баяндоонун ар кандай варианттары келтирилип, регламентти иштеп чыгуучулар ошол варианттардын негизинде  өндүрүмдүн белгилүү бир түрлөрүнүн мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн эске алышат.   Техникалык жөнгө салуунун объекттери - Биримдиктин алкагында милдеттүү талаптар коюлган өндүрүмдөрдүн бирдиктүү тизмесине кошулган өндүрүмдөр же тизмеге кошулган өндүрүмдөр жана ушундай өндүрүмдөргө коюлган талаптарга байланыштуу долбоорлоо (ошону менен катар изилдөө), өндүрүш, курулуш, монтаждоо, оңдоо, иштетүү, сактоо, ташуу, сатуу жана утилизация процесстери. Бул чечим ЕАЭБнин техрегламенттеринин долбоорлорунун түзүлүшүн жана мазмунун бирдей баяндоого, аларды даярдоо учурунда усулдук жактан көмөктөшүүгө багытталган.

Мындан тышкары, отурумда ЕЭК коллегиясынын Мамлекеттер аралык стандарттарды иштеп чыгуу (өзгөртүүлөрдү киргизүү, кайрадан карап чыгуу) программасы боюнча кабыл алынган чечимине бир катар өзгөртүүлөр киргизилди. Ушул стандарттарды ыктыярдуу колдонуунун натыйжасында Биримдиктин "Таңгактоонун коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламенттин талаптары, ошондой эле ушул техрегламенттин талаптарын колдонуп жана аткаруу үчүн керек болгон изилдөө (сыноо) жана өлчөө эрежелери менен ыкмалары камтылган мамлекеттер аралык стандарттары так сакталмакчы. Бир катар мамлекеттер аралык стандарттарды иштеп чыгуу жана атоо мөөнөттөрү такталды.

ЕЭК коллегиясы бажы декларациясы Биримдиктин "Дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентинин талаптарынын сакталгандыгын баалаган документтер менен кошо тапшырылган Өндүрүмдөрдүн тизмесин бекитти. Бекитилген Тизмеде жүзгө чейин өндүрүмдөр камтылган. Алардын катарында мототранспорт каражаттары (L категориясы); жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн колдонулган кеминде 4 дөңгөлөгү бар транспорт каражаттары (М категориясы); жүк ташуучу автомобилдер жана алардын шассиси (N категориясы); L, M жана N категорияларындагы транспорт каражаттарынын чиркемелери (жарым чиркемелер) (О категориясы); пневматикалык токтотмо приводунун аппараттары; компрессорлор; автомобилдерди руль менен башкаруу түйүндөрү жана кошумча бөлүктөрү; автомобилдердин жакынды жана алысты көрсөтүүчү фаралары ж.б. камтылган.

Агроөнөржай комплекси жаатында ЕЭК коллегиясы Экономикалык ишмердиктин ЕАЭБнин мүчө-мамлекеттеринин айыл-чарба товарларын өндүрүүчүлөрдүн таза кирешелеринин алынышына тийгизген таасирлерин салыштырып баалоо ыкмасын карап чыкты.  Аталган ыкма аркылуу бирдей шарттарда иштеп жаткан Биримдиктин мүчө-мамлекеттеринин айыл-чарба товарларын өндүрүүчүлөрдүн таза кирешелериндеги өзгөрүүлөрдү эсептеп чыгууга болот. ЕАЭБнин мүчө-мамлекеттеринде айыл-чарбаны субсидиялоо деңгээли тууралуу объективдүү маалымат алуу үчүн таза кирешелердин өзгөрүү чоңдугу боюнча мамлекеттик колдоонун көлөмдөрүн түзөтүүгө болот.