Sign In
Өлчөөлөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жаатында документтерди бекитүү тууралуу ЕЭК Кеңешинин жана Коллегиясынын Чечимдеринин долбоорлору ачык талкууга сунушталды.

Өлчөөлөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жаатында документтерди бекитүү тууралуу ЕЭК Кеңешинин жана Коллегиясынын Чечимдеринин долбоорлору ачык талкууга сунушталды.

16.04.15

Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин Чечимдеринин бир катар долбоорлорун ачык талкуулоо башталды. 

«Өлчөөлөрдүнбирдиктүүлүгүн камсыз кылуу боюнча иштердин натыйжаларын өз ара  таануу эрежелерин бекитүү» жөнүндө»;

«Өлчөө каражаттарынын тибин бекитүү тартибин бекитүү жөнүндө»;

«Стандарттык үлгү тибин бекитүү тартибин бекитүү тууралуу»;

«Өлчөөнүн референттик ыкмасы катары өлчөөлөрдүн ыкмасын  аттестациялоо тартибин бекитүү жөнүндө».

Мындан тышкары, ЕЭК Коллегиясынын Чечимдеринин төмөнкү долбоорлору талкууга сунушталат:

“Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламент долбооруна метрологиялык экспертиза жүргүзүү тартибин,  Стандарттардын тизмесинин долбоорун бекитүү жөнүндө, аларды  ыктыярдуу колдонуу Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламентинин талаптарынын сакталышы камсыз кылат, Изилдөөлөрдүн жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана ыкмаларын камтыган, анын ичинде Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламентинин талаптарын колдонуу жана аткаруу, ошондой эле техникалык жөнгө салуу объектилеринин шайкеш келишине баа берүүнү жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин бекитүү жөнүндө»;

«Өлчөө каражаттарын текшерүүнү уюштуруу тартибин бекитүү жөнүндө».

Комиссиянын Чечимдеринин долбоорлору ЕЭКтин Техникалык жөнгө салуу жана аккредитациялоо департаменти тарабынан, бирдиктүү өлчөөлөрдү камсыз кылуу жагында макулдашылган саясатты жүргүзүү жөнүндө протоколго ылайык даярдалган (Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө Келишимге карата №10 тиркеме).

Иштелип чыккан документтер өлчөө натыйжаларынын жана продукциянын Бирликтин техникалык регламенттеринин талаптарына ылайык келүүсүнө баа берүү (тастыктоо)  натыйжаларынын, ошондой эле продукциянын сандык көрсөткүчтөрүн өлчөө натыйжаларынын салыштырмалуулугун камсыз кылуу үчүн өлчөөнүн  анык, так жыйынтыктарын  алууга жардам берет. Алардын негизин  – мүчө мамлекеттерде сыноолорду жүргүзүүнүн колдонуудагы жол-жоболорун жөнгө салууга жана ыңгайлаштырууга көрсөтмө, ошондой эле  өлчөө каражаттарынын түрүн бекитүү, өлчөө каражаттарын текшерүү, өлчөө ыкмаларын аттестациялоо, Комиссия тарабынан иштелип чыккан Бирликтин интеграциялануучу маалымат системасынын каражаттарын пайдалануу менен заманбап деңгээлде өлчөөлөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жагында маалымат алмашуу түзөт.

Бир эле учурда иштин натыйжаларын тариздөө процессинде  өлчөө каражаттарын даярдоочулардын, өлчөө ыкмаларын иштеп чыгуучулардын мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары менен өз ара иш алып барууларынын формалдуу бөлүгү жеңилдейт.

Чечимдердин сунушталган долбоорлору Техникалык жактан жөнгө салуу, санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык чараларды колдонуу боюнча консультативдик комитеттин Өлчөөлөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу боюнча караштуу комитетинин отурумдарында, ошондой эле мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдарынын өкүлчүлүктөрүнүн чогулуштарында каралган.

ЕЭКтин Иш регламентине ылайык, жөнгө салуу таасирлерине баа берүү жол-жобосунун алкагында ачык талкууну уюштуруу максатында Чечимдердин долбоорлорунун тексттери, маалыматтык-аналитикалык маалымкаттар жана сурамжылоо баракчалары Евразия экономикалык бирлигинин «Интернет» маалыматтык-телекоммуникациялык түйүнүндөгү расмий сайтына жайгаштырылган.

Чечимдердин долбоорлорун ачык талкуунун бүтүү мөөнөтү – 2015-жылдын 7 жана 11 майы.

Комиссиянын Чечимдеринин долбоорлору боюнча сунуштар ачык талкуу бүткөн күнгө чейин жазуу жүзүндө эркин түрдө же кагаз жүзүндө сурамжылоо формасында: 115114, Москва шаары, Летниковская көчөсү 2-үй, 1 бет, 2-бет жана

dept_techregulation@eecommission.org. Электрондук дареги боюнча электрондук түрдө кабыл алынат.

Маалымат:

ЕЭК Коллегиясына караштуу Техникалык жактан жөнгө салуу, санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык чараларды колдонуу боюнча консультативдик комитеттин Өлчөөлөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу боюнча караштуу комитети Комиссиянын, өлчөөлөрдүн, стандартташтыруунун, аккредитациялоонун бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жагында  ыйгарым укуктуу органдардын жана уюмдардын, ошондой эле Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин бизнес-коомчулугунун өкүлдөрүнөн турат.​