Sign In
Тигран Саркисян: «Евробирлигинде улуттан жогорку институттарды түзүүдө кабыл алынган юридикалык чечимдер ЕЭК үчүн кызыктуу»

Тигран Саркисян: «Евробирлигинде улуттан жогорку институттарды түзүүдө кабыл алынган юридикалык чечимдер ЕЭК үчүн кызыктуу»

16.04.19
Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясынын Төрагасы Тигран Саркисян жана Европа коомдук укук уюмунун (ЕКУУ) Директорлор кеңешинин Төрагасы Спиридон Флогаитис экономикалык интеграциянын эл аралык-укуктук негиздерин мыктылоо чөйрөсүндөгү эң мыкты дүйнөлүк иш-тажрыйбаларды изилдөө боюнча кызматташтыктын преспективаларын ЕЭКте талкуулашты.

Тигран Саркисян Комиссиянын иши, Eвразиялык интеграциянын институттары жана максаттары, Бирликтин эл аралык укуктун толук баалуу субъекти катары кудуреттүүлүгүн тастыктаган, жетишилген натыйжалар жөнүндө айтып өттү. Ал Евразия экономикалык бирлиги (ЕАЭБ) – жаш жана, ЕБдан айырмаланып, экономикалык гана бирикме экендигин баса белгиледи.

«Биздин Бирликтин өнүгүү баскычы биздин Европа бирлиги менен кызматташтыкка кызыкдар болушубузду караштырат. ЕАЭБдин институционалдык негиздерин бекемдөө – биздин приоритетибиз», – деди ЕЭК Коллегиясынын Төрагасы.

Спиридон Флогаитис ЕАЭБдин жана Евразия экономикалык комиссиясынын глобалдык эл аралык мамилелер тутумундагы, жана айрыкча Eвразия регионундагы маанилүүлүгүн белгилеп өттү. «Албетте, эл аралык байланыштарды өнүктүрүүдө Евразия экономикалык комиссиясы маанилүү жана активдүү ролду ойнойт. Менин бул иш сапарым улуттан жогорку орган менен терең жана ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө болгон чоң каалообузду жана тилегибизди тастыктап турат», – деди ЕКУУнун Директорлор кеңешинин Төрагасы.

Жолугушуунун жүрүшүндө Тигран Саркисян Евробирлигинде улуттан жогорку институттарды түзүүдө кабыл алынган чечимдер ЕЭК үчүн кызыктуу экенин айтып өттү. Европа бирлигинин улуттан жогорку компаниялардын укуктук статусун колдонуу чөйрөсүндөгү иш-тажрыйбасына, ошондой эле интеграциялык курулуштун ар бир баскычында улуттук ыйгарым укуктарды улуттан жогорку органга өткөрүп берүүгө чоң көңүл бурулду.

«Учурда Комиссия улуттан жогорку европалык компаниялардын укуктук статусун, Европа бирлигинин укуктук талааны түзүүдөгү жана товарлардын гана эмес, компаниялардын да эркин жылышы үчүн аспаптарды киргизүүдөгү, аны биздин бирликтин укугуна имплементациялоо жагынан алып карагандагы тажрыйбасын изилдөөдө. Бул мыйзам ишканаларга кандай укуктарды жана милдеттерди коёт, канчалык деңгээлде интеграцияга түрткү берет – мына ушул бизди эң биринчиден кызыктырууда», – деп ЕЭК Коллегиясынын Төрагасы баса белгиледи.

Жолугушуунун аягында тараптар институтташтыруу жана кызматташтык перспективаларын талкуулашты. Бул үчүн, атап айтканда, өз ара кызыкчылыкты жараткан багыттарды көрсөтүү менен, өз ара түшүнүшүү жөнүндө документти иштеп чыгуу белгиленди.


Маалымат

Европа коомдук укук уюму (ЕКУУ) 2007-жылы Грецияда негизделген. Анын мүчөлүгүнө 17 өлкө, 70тен ашуун улуттук университеттер кирет.

Уюмдун максаты – мамлекеттердин, эл аралык жана интеграциялык бирикмелердин, айрыкча ЕБнын укугун изилдөө жана өнүктүрүү, укук жана мамлекеттик башкаруу тармагында талдамалык изилдөөлөрдү жүргүзүү, ошондой эле эл аралык, коомдук жана жеке укук чөйрөсүндө техникалык колдоо көрсөтүү болуп саналат.

Уюм Эл аралык эмгек уюмунун (ЭЭУ), Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун, Миграция боюнча эл аралык уюмунун (МЭУ), Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын астында. байкоочу статусуна ээ.