Sign In
Балдардын азыктануусу үчүн ичүүчү сууга карата стандарттардын тизмеги кеңейтилди

Балдардын азыктануусу үчүн ичүүчү сууга карата стандарттардын тизмеги кеңейтилди

16.06.20

Евразия экономикалык бирлигинин "Таңгакталган ичүүчү суунун, анын ичинде табигый жана минералдык суунун коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентинин талаптарын колдонуу жана аткаруу жана техникалык жөнгө салуу объектилеринин шайкештигин баалоону жүргүзүү үчүн зарыл болгон изилдөөлөрдүн жана өлчөөлөрдүн эрежелерин жана ыкмаларын, анын ичинде үлгүлөрдү тандоо эрежелерин камтыган стандарттардын тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди.

Стандарттардын тизмеги балдардын азыктануусу үчүн ичүүчү суунун коопсуздугунун техникалык регламентке № 3 тиркемедеги талаптарга жооп берген айрым көрсөткүчтөрүн изилдөө (өлчөө) ыкмалары менен толукталды.

Айрым хлорорганикалык инсектициддерди, полихлордонгон бифенилдерди жана хлорбензолдорду "суюктук-суюктук" экстракциясынан кийин газ хроматографиясы ыкмасы менен, 2,4-дихлорфеноксиуксус кычкылын – газ хроматографиясы ыкмасы менен аныктоо боюнча ыкмалар киргизилди.

ЕЭК Коллегиясынын чечими продукциянын техникалык регламенттин талаптарына шайкештигине толук тастыктоо берүүгө мүмкүндүк берет.​