Sign In
2015-жылы 31-декабрда ББнын “Сүт жана сүт өнүмдөрүнүн коопсуздугу тууралуу” техникалык регламентин күчүнө киргизүүнүн тартибине бөлүнгөн өткөөл мезгил аяктайт

2015-жылы 31-декабрда ББнын “Сүт жана сүт өнүмдөрүнүн коопсуздугу тууралуу” техникалык регламентин күчүнө киргизүүнүн тартибине бөлүнгөн өткөөл мезгил аяктайт

17.11.15

2015-жылы 31-декабрда Бажы Биримдигинин (ББ) “Сүт жана сүт өнүмдөрүнүн коопсуздугу тууралуу” техникалык регламентин күчүнө киргизүүнүн тартибине бөлүнгөн өткөөл мезгил аяктайт. Тиешелүү жоболор ЕЭК Коллегиясынын 2013-жылы 10-декабрдагы № 297 Чечими менен кабыл алынган.

Бул чечимге ылайык, 2014-жылдын 1-майына чейин сүт жана сүт өнүмдөрүнө карата берилген же кабыл алынган шайкештикти баалоо (тастыктоо) туурасындагы документтердин аракети 2015-жылдын 31-декабрынан кеч эмес убакта аяктайт. Кеп, Бажы биримдигинин жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндигинин ( БЭМ) келишимдик-укуктук базасын түзгөн ченемдик укуктук актыларда же мүчө мамлекеттердин мыйзамдарында орнотулган милдеттүү талаптар туурасында болуп жатат.

“Сүт жана сүт өнүмдөрүнүн коопсуздугу тууралуу” техникалык регламентинин 7-пунктуна ылайык, сүт жана сүт азыктары бул техникалык регламенттин, ошондой эле аракети аларга да жайылтылган ББ башка техникалык регламенттеринин талаптарына ылайык рынокко жүгүртүүгө чыгарылат.

Колдонууга жана аткарууга милдеттүү болгон сүткө жана сүт азыктарына коюлган талаптар, ЕЭК Коллегиясынын 2013-жылы 9-октябрдагы № 67 жана 2014-жылдын 1-майынан баштап күчүнө кирген чечими менен кабыл алынган Бажы Биримдигинин (ББ) “Сүт жана сүт өнүмдөрүнүн коопсуздугу тууралуу” техникалык регламентин тарабынан орнотулган.

Бул күндөн баштап, ЕЭК Коллегиясынын 2014-жылы 10-июнундагы № 91 чечими менен кабыл алынган Бажы Биримдигинин (ББ) “ Тамак аш өнүмдөрүнүн коопсуздугу тууралуу” техникалык регламентинин талаптары сүт жана сүт азыктарына да колдонулат. Бул техникалык регламент ББ Комиссиясынын 2011-жылы 9-декабрдагы №880 Чечими менен кабыл алынып, 2013-жылдын 1-июлунан баштап күчүнө кирген.

ББ (ЕАЭБ) тамак аш өнүмдөрүнүн коопсуздугу тармагындагы аталган техникалык регламенттери тиешелүү иштеп чыгуу процедураларынан өтүштү жана Биримдиктин укугун түзгөн актыларга ылайык тастыктоо алышты.

ББ “Тамак аш өнүмдөрүнүн коопсуздугу тууралуу” техникалык регламенти аркылуу тамак аш өнүмдөрүнүн коопсуздугунун жалпы талаптары, анын ичинде иштетилбеген жаныбарлардан алынуучу азык түлүк (тамак аш) чийки затына болгон талаптар аныкталды. Аларга ылайык, жаныбарлардан алынуучу чийки заттар эпизоотия жагынан калетсиз чарбалардан алынган продуктивдүү дени сак малдан алынышы керек. Акыркы 12 айдын ичинде малынын арасында жугуштуу оору, анын ичинде лейкоз (кандын рагы) катталбаган чарбадагы дени сак малдан алынган сүт жүгүртүүгө чыгартууга мүмкүндүк берилет.

Үчүнчү мамлекеттерден алынып келинген жана мүчө мамлекеттердин ортосунда ташылып жаткан сүткө жана сүт азыктарына карата ошол эле талаптар Бажы Биримдигинин Комиссиясынын 2010-жылдын 18-июнундагы №317 “Бажы биримдигиндеги ветеринардык-санитардык чараларды колдонуу туурасында” чечими менен орнотулган.

Белгилей кетүү керек, мүйүздүү ири малдын энзоотиялык лейкозу Эл аралык эпизоотиялык бюросунун Жердеги жаныбарларынын ден соолугунун кодексинин тизмедеги ооруларына киргизилген. Анын жоболору эл аралык сооданын алкагында мал азыктарынын ветеринардык тастыктоо (сертификация) убагында колдонулат.

“Сүт жана сүт өнүмдөрүнүн коопсуздугу тууралуу” техникалык регламентинин жоболору менен чийки сүткө, майсыздандырылган чийки сүткө, чийки каймактарга да коопсуздук талаптары орнотулган. Аларга ылайык, сүттөн иштетилип чыккан азыктарды өндүрүү үчүн чийки сүттү колдонууга уруксат берилбейт, анын ичинде карантинде жүргөн оорулуу малдын сүтү.

ББ техникалык регламентинин тамак аш өнүмдөрүнө болгон талаптарын орнотуунун «пакеттик принцибин» эске алуу менен, чийки сүт, чийки каймактар, чийки майсыздандырылган сүт, ошондой эле базарга сатыкка кое берилген алардан иштелип чыккан азыктар жогоруда аталган ББ техникалык регламенттеринде бекитилген талаптарга ылайык келиши керек. Кеп сүткө коюлган талап туурасында да болуп жатат – аларда сүт алынган малдын ден соолугунун даражасы да регламенттелет.

Маалымат:

Биримдиктин аймагында сүт жана сүт өнүмдөрүн эркин жүгүртүүнү камсыз кылуу максатында жана ББ “Сүт жана сүт өнүмдөрүнүн коопсуздугу тууралуу” жана “Тамак аш өнүмдөрүнүн коопсуздугу тууралуу” техникалык регламенттеринин милдеттүү талаптарын аткарууда ( ЕАЭБ) бул товарларга карата өтмө жоболор бекитилген, анын ичинде айрым талаптардын күчүнө кирүүчү мөөнөттөрү боюнча, анда эл аралык мыйзамдардын ченемдери, о.э. мүчө мамлекеттердин милдеттүү талаптарды колдонууга даярдыгы эске алынган. Бул өтмө жоболор мүчө-мамлекеттер менен бекитилген тартипте макулдашылган.