Sign In
Бизнес ЕАЭБде улуттан жогорку жөнгө салууну түзүүдө активдүү катышууда

Бизнес ЕАЭБде улуттан жогорку жөнгө салууну түзүүдө активдүү катышууда

17.07.20
Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары Евразия экономикалык комиссиясынын ЕЭКтин 2019-жылдагы чечимдеринин долбоорлорунун жөнгө салуучу таасирин баалоонун (ЖТБ) жүргүзүлүшүнө мониторинг жөнүндө отчётун карап чыкты.

Отчётто келтирилген статистикалык жана талдамалык маалыматтар ЕАЭБ өлкөлөрүнүн ишкердик коомдоштуктарынын ЖТБга суроо-талабынын жогорку деңгээлин көрсөтүп турат. Комиссия бул жол-жобонун алкагында ишкердик жана эксперттик коомдоштуктардын өкүлдөрүнөн келип түшкөн сунуштарды негизинен эске алат. 2019-жылда коомдук талкуунун катышуучуларынан 2018-жылга салыштырмалуу 80%га көп сунуштар келип түшкөн. ЖТБ жөнүндө оң корутундуларынын үлүшү көбөйгөн.

2015-жылдан тарта ЖТБ Комиссиянын ишкердик ишмердикти жүргүзүү шарттарына таасир берүүчү актыларын даярдоонун милдеттүү баскычы жана ЕЭКтин бизнес-коомдоштук менен өз ара аракеттенүүсүнүн жол-жоболук аспабы болуп саналат.

Ишкерлердин ЖТБларды өткөрүүдө катышуусу аркылуу интеграциялык процесстерге иш-жүзүндө тартылуусу регионалдык экономикалык интеграция процесстеринин натыйжалуулугун жогорулатат, бизнеске ЕАЭБде иштелип чыгып жаткан ченемдик-укуктук актылар жөнүндө маалыматтарды өз убагында алууга мүмкүндүк берет.

Бизнестин ЖТБнын алкагында жөнөтүлгөн сунуштарынын жарымынан көбү ЕЭКтин аяккы чечимдеринде эске алынат, ал эми жөнгө салуучу таасирди баалоого жаткан ар бир жетинчи чечим аталган концептуалдык сунуштарга киргизилет.

Маалымат

ЕЭКтин чечимдеринин долбоорлорунун жөнгө салуучу таасирин баалоо – бул  Бирликте ишкердик ишмердикти жүргүзүү шарттарына алардын таасирин баалоо. ЖТБ жол-жобосу эки баскычтан турат: учурдагы баалоо – ЕЭКтин чечиминин долбоорун Бирликтин сайтында 30 календардык күндөн кем эмес мөөнөттүн ичинде коомдук талкуулоо жана жыйынтыктоочу баалоо – ЖТБ жөнүндө корутундунун ЕЭКтин атайын түзүлгөн жумушчу тобу тарабынан даярдалышы.

Комиссиянын ЖТБны балоо жөнүндө ар жылдык отчёту ЕЭКтин 2019-жылдагы чечимдеринин долбоорлорунун жөнгө салуучу таасирин баалоону жүргүзүү иш-тажрыйбасы жөнүндө маалымдама-талдамалык, статистикалык жана башка маалыматтарды камтыйт.